Studia podyplomowe organizowane przez IERiGŻ - PIB - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Studia podyplomowe organizowane przez IERiGŻ - PIB

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) uprzejmie informuje o rekrutacji na dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym, pt. Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych.

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych z rolnictwem, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze. Zapraszamy do udziału także pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy ekonomiczno-rolniczej. Patronat honorowy nad studiami objął Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rzowoju Wsi.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, organizacji rynków rolnych, finansów, podatków i ubezpieczeń w rolnictwie, podstaw rachunkowości, a także agrobiznesu, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rozwoju rolnictwa do jakich należą postępujące zmiany środowiskowe i klimatyczne oraz bieżąca i przyszła WPR UE.

Studia prowadzone będą od października 2020 r. do czerwca 2021 r. w budynku IERiGŻ-PIB w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20. Przewidywane jest 15 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Szczegółowe informacje przedstawiono na stronie www.ierigz.waw.pl.

News