Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych

Waldemar Humięcki Dyrektor Generalny KOWR wspólnie z Jackiem Malickim Zastępcą Dyrektora Generalnego byli gospodarzami pierwszego w tym roku spotkania z przedstawicielami Izb Rolniczych. Spotkanie odbyło się 17 stycznia 2023 r. w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.

Agenda spotkania dotyczyła omówienia bieżącej współpracy w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W dyskusji podejmowane były zagadnienia dotyczące: rozdysponowania nieruchomości obecnie dzierżawionych przez podmioty, które nie wyłączyły 30% dzierżawionych gruntów, zasad przedłużania umów dzierżaw, funkcjonowania ośrodków produkcji rolniczej czy też zwiększenia dynamiki rozdysponowania gruntów o małej powierzchni.

– Działamy otwarcie, transparentnie i efektywnie, ponieważ naszym zadaniem jest gospodarowanie powierzonymi gruntami w najbardziej ekonomicznie uzasadniony sposób – mówił Waldemar Humięcki Dyrektor Generalny KOWR.

W podsumowaniu spotkania Waldemar Humięcki podkreślił z jak dużą powagą traktowane są wszystkie głosy od uczestników rynku oraz jak istotne jest stworzenie warunków do konstruktywnej wymiany zdań.

– Takie spotkania stwarzają możliwość nie tylko do wymiany opinii, ale również przybliżają do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania dla istotnych kwestii, dlatego będziemy kontynuowali praktykę dialogu z uczestnikami rynku rolnego – dodał na zakończenie Dyrektor Generalny.

News