Spotkanie z delegacją Ukrainy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie z delegacją Ukrainy

W dniu 30 sierpnia 2022 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie odbyło się spotkanie z delegacją przedstawicieli ukraińskiego agrobiznesu oraz wójtów gmin. Delegacji przewodziła Diana Barynowa, przewodnicząca ukraińskiej organizacji „Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był reprezentowany przez Zastępców Dyrektora Generalnego Jacka Malickiego i Marcina Wrońskiego, a także przez Dyrektor Biura Analiz i Strategii Marzenę Trajer oraz Dyrektor Departamentu Wsparcia Eksportu Katarzynę Woźniak.

W trakcie spotkania omówiono zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oraz aktualny stan polskiego sektora rolno-spożywczego. Poruszono również kwestie dotyczące gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz kształtowania ustroju rolnego.

Spotkanie zakończyło się deklaracją dalszej obustronnej współpracy.

Spotkanie w KOWR było częścią wizyty studyjnej organizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz ukraińskie organizacje pozarządowe: Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego oraz Polsko-Ukraiński Związek Rolniczy.

Ukraina to jeden z głównych polskich pozaunijnych partnerów handlowych w sektorze rolno-spożywczym. W 2021 roku wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski do Ukrainy wyniosła 811 mln EUR. W I. połowie 2022 r., pomimo działań wojennych, wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego na rynek ukraiński wzrosła w porównaniu do I. półrocza 2021 r. o 16,9 %  i wyniosła 441 mln EUR.

Po spotkaniu Diana Barynowa – Prezes Zarządu organizacji pozarządowej „Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego” serdecznie podziękowała Waldemarowi Humięckiemu – Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za owocne spotkanie przedstawicieli ukraińskiego sektora rolnego z przedstawicielami KOWR.

W podziękowaniu zwrócono uwagę na przekazane przez polską stronę informacje na temat skutecznej polityki państwa w rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnicy ukraińskiej delegacji, liderzy i reprezentanci sektora rolnego, mogli poszerzyć wiedzę o dobre praktyki polskiego sektora rolno-spożywczego. Prezes Diana Barynowa podkreśliła wagę tego spotkania w perspektywie odbudowania nowej, bardziej rozwiniętej technologicznie Ukrainy, mając nadzieję na dalszą współpracę.

News