Spotkanie z Chińską Radą Promocji Handlu Zagranicznego miasta Kanton - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie z Chińską Radą Promocji Handlu Zagranicznego miasta Kanton

W dniu 7 listopada br. w siedzibie KOWR odbyło się spotkanie z przedstawicielami Chińskiej Rady Promocji Handlu Zagranicznego miasta Kanton (CCPIT Guangzhou). Delegacji KOWR przewodniczył Pan Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, który przywitał delegację chińską pod przewodnictwem Pani Wang Xiaoyan, wice-Prezes Rady. Spotkanie miało na celu znalezienie wspólnych obszarów zainteresowań obu instytucji i nawiązanie współpracy.

CCPIT Guangzhou to agencja państwowa prowadząca szeroko zakrojone działania promujące wymianę handlową z zagranicą oraz współpracę inwestycyjną dla miasta Kanton i szerzej, dla prowincji Guangdong. Wizyta w Polsce jest częścią trasy obejmującej również Gruzję i Węgry.

Delegacja chińska podkreśliła wysoki potencjał współpracy handlowej produktami żywnościowymi z Polską w związku z faktem, że Kanton i prowincja Guangdong przoduje w rozwoju gospodarczym na tle innych prowincji chińskich, co wiąże się z wysokim popytem na bezpieczną importowaną żywność wysokiej jakości. Kanton zamieszkuje ponad 14,9 miliona osób, a prowincję Guangdong 113 milionów osób. W 2018 r. PKB Kantonu osiągnął 2,29 bln RMB (336,8 miliarda USD), a prowincji Guangdong 9,73 bln RMB (1 428 miliardów USD). W związku z nową rundą reform i polityką otwarcia realizowaną obecnie przez Chiny Kanton oferuje ogromny potencjał współpracy handlowej.

Przedstawiciele CCPIT Guangzhou dokonali prezentacji targów Guangzhou International Food & Ingredients Fair (Międzynarodowe targi żywności i składników żywności), które odbywają się w maju w Kantonie zapraszając KOWR do udziału w targach wraz z polskimi przedsiębiorcami z branży rolno-spożywczej. Jednocześnie KOWR został zaproszony do udziału w Forum tematycznym podczas Międzynarodowej Wystawy Morskiej Jedwabnego Szlaku XXI wieku, odbywającej się w Kantonie.

Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR - Pan Wojciech Kędzia zadeklarował gotowość KOWR do współpracy z CCPIT Guangzhou w celu zwiększenia udziału polskich przedsiębiorców w wymianie handlowej z Chinami. Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Eksportu Pan Radosław Rygalski przedstawił działania promocyjne prowadzone przez KOWR na rynkach zagranicznych.

Spotkanie zapoczątkowało dialog pomiędzy obiema instytucjami, którego efekty pojawią się w przyszłości.

News