Spotkanie w KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie w KOWR

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel złożył kolejną wizytę w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Towarzyszył mu Zbigniew Babalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, który jako pełnomocnik odpowiadał za utworzenie KOWR. Spotkanie odbyło się 14 września br. Uczestniczyli w nim Dyrektor Generalny KOWR Witold Strobel, jego zastępcy oraz dyrektorzy z oddziałów terenowych i centrali.

Minister Krzysztof Jurgiel powitał zgromadzonych i raz jeszcze pogratulował wszystkim nominacji na kierownicze stanowiska i życzył sukcesów w pracy w KOWR.

– Powstanie nowej instytucji zapowiadane było już od 2004 roku w programie wyborczym PiS dotyczącym rolnictwa i obszarów wiejskich. Zatem jest niczym innym, jak realizacją  programu wyborczego – powiedział minister Krzysztof Jurgiel. – Mamy więc dwie instytucje rolnicze: KOWR, który jest instytucją wykonawczą realizującą dawne zadania ARR i ANR oraz ARiMR, która jest jedną agencją płatniczą dla wspólnej polityki rolnej. Powstanie jednej agencji płatniczej było od dawna rekomendowane przez Unię Europejską – dodał Minister.

Odnosząc się do spotkania w KOWR powiedział, że celem było podsumowanie dwóch tygodni pracy Ośrodka Wsparcia oraz omówienie spraw bieżących dotyczących funkcjonowania nowej instytucji. – Jednym z kluczowych zadań Ośrodka jest realizowanie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o ukształtowaniu ustroju rolnego – powiedział Krzysztof Jurgiel. Ponadto KOWR, jako instytucja rozwojowa na obszarach wiejskich, zadba o kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, promowanie nowoczesnego rolnictwa, a w dalszej perspektywie będzie realizował w całości proces scalania i wymiany gruntów oraz zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Jak podkreślił Minister obecnie w resorcie rolnictwa trwają intensywne prace nad zmianami w ustawach: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i kształtowania ustroju rolnego. Planowane jest również podjęcie prac nad ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Omawiano także sprawy dotyczące nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. Minister podkreślił, że polskie nasiona i środki ochrony roślin powinny mieć większy udział w krajowym rynku. Dlatego ważnym ogniwem będzie wykorzystanie potencjału giełd towarowych, a w przyszłości polskich hal targowych. Zauważył też duże znaczenie promocji żywności w utrzymywaniu konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i na świecie. Minister zwrócił również uwagę na potrzebę analizowania sytuacji rynkowej oraz gotowość do podejmowania innowacyjnych działań zmierzających do efektywniejszej polityki rolnej.

Po wizycie w Krajowym Ośrodku Ministrów Rolnictwa, robocze spotkanie rozpoczęli dyrektorzy centrali i oddziałów terenowych. Omówiono najważniejsze i najpilniejsze zadania, jakie ma do wykonania każdy pion w centrali oraz w Oddziały Terenowe KOWR.

News