Spotkanie dotyczące ustalenia możliwych kierunków rozwoju serwisu Polska smakuje - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie dotyczące ustalenia możliwych kierunków rozwoju serwisu Polska smakuje

W dniu 30 października br. w Warszawie z inicjatywy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przy współpracy z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia możliwych kierunków rozwoju serwisu Polska smakuje. Głównym celem opracowanego i stworzonego w latach 2016-2017 narzędzia było zapewnienie bieżącego wsparcia rolnikom i lokalnym producentom żywności w procesie docierania do nowych klientów, a tym samym zwiększania przez nich sprzedaży. W wyniku prowadzonych prac na poziomie Centrali KOWR i OT KOWR powstała znacząca baza wystawców i produktów, która dziś stanowi o atrakcyjności serwisu. KOWR kontynuując proces wsparcia producentów żywności i dostrzegając trendy konsumenckie wyszedł z inicjatywą rozszerzenia dyskusji nad formułą rozwoju projektu Polska smakuje zapraszając na spotkanie dialogowe zrzeszonych w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji przedstawicieli sieci handlowych oraz przedstawicieli niezależnych portali sprzedażowych, które oferują żywność i produkty bezpośrednio od rolników.

Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR - p. Wojciech Kędzia, zadeklarował gotowość do współpracy i wspierania rozwiązań, które będą przyczyniały się do wzmacniania pozycji  rolników i producentów żywności w procesie dotarcia do konsumentów. Podkreślił, że jest to szczególnie istotne w okresie patriotyzmu konsumenckiego oraz rozwijających się trendów na zdrową i bezpieczną żywność. Zaprezentowano informacje o aktualnych nurtach na rynku konsumenckim oraz przedstawiono zadania zrealizowane w ramach kampanii Polska smakuje, z uwzględnieniem przebiegu prac i efektów prac nad serwisem Polska smakuje. Podkreślono, że dziś to internetowa baza danych skupiająca informacje o ponad 700 producentach żywności i ponad 6000 produktach spożywczych.

Drugą część spotkania otworzyła dyskusja nt.  barier i trudności związanych z wprowadzaniem  wytwarzanych przez rolników i lokalnych producentów żywności produktów spożywczych do aktywnych kanałów dystrybucji. Wskazano potrzebę dotarcia do producentów żywności z czytelnym komunikatem dot. możliwych kierunków i kanałów sprzedaży dla wytworzonych przez nich produktów. Równolegle podkreślono potrzebę  stworzenia jednolitego systemu zasad udziału w ramach poszczególnych kanałów dystrybucji. Wielokrotnie podkreślano, że komunikacja w ramach serwisu  Polska smakuje oraz wykorzystanie logotypu Polska smakuje powinny być kolejnym etapem potencjalnej współpracy.

Kluczowym postanowieniem podjętym w trakcie spotkania była decyzja o powołaniu grupy roboczej, której celem będzie przygotowanie systemowych założeń związanych ze wspieraniem  rolników i regionalnych producentów w procesie wprowadzania wytwarzanej przez nich żywności do sprzedaży. Efektem planowanych prac ma być konkretna propozycja projektu wraz z przyjętym harmonogramem działań.

O terminie kolejnego otwartego spotkania poinformujemy wkrótce.

News