S2MUR: konsultacje rynkowe budowy systemu IT przedłużone - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

S2MUR: konsultacje rynkowe budowy systemu IT przedłużone

Do 16 września 2022 r. przedłużono termin prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących postępowania na zaprojektowanie i wykonanie systemu satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR).

Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest wymiana wiedzy z podmiotami posiadającymi rozległe doświadczenie w zakresie przedmiotu konsultacji oraz pozyskanie przez KOWR wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystywane przy przygotowaniu opisu potrzeb i wymagań oraz szacowaniu wartości zamówienia. 

W prowadzonych konsultacjach rynkowych udział bierze 11 podmiotów z kraju i zagranicy. Więcej informacji na temat konsultacji rynkowych dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR: [link: https://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/wstepne-konsultacje-rynkowe/wstepne-konsultacje-rynkowe-dot-zaprojektowania-i-wykonania-systemu-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych-(s2mur)].

News