Rozwój Giełdowego Rynku Rolnego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rozwój Giełdowego Rynku Rolnego

9 listopada 2021 r. w Krajowym Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie poświęcone rozwojowi Giełdowego Rynku Rolnego. Rynek ten jest prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. na podstawie licencji udzielonej przez KOWR.

Giełdowy Rynek Rolny jest pierwszym w Polsce elektronicznym narzędziem umożliwiającym giełdowy obrót produktami rolno-spożywczymi w formule rynku kasowego (tzw. rynku spot), tj. z natychmiastową dostawą towaru. Na rynku tym, można zawierać transakcje w formule systemu kursu jednolitego oraz w formie aukcji. Obecnie produktami dopuszczonymi do obrotu są: pszenica, żyto, kukurydza oraz rzepak. Giełdowy Rynek Rolny powstał w ramach projektu Platforma Żywnościowa, realizowanego przez KOWR w latach 2018-2020.

Spotkanie otworzyła Małgorzata Gośniowska-Kola, p.o.  Dyrektora Generalnego KOWR, a jego uczestnikami byli m.in.: Michał Wiśniewski i Marcin Wroński, Zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR, a także: Izabela Olszewska, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Elewarru sp. z o.o. oraz spółek nadzorowanych przez KOWR, tj. Danko Hodowla Roślin sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. i Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Intencją spotkania było określenie działań, które mogą przyczynić się do wzmocnienia obrotu polskimi produktami rolnymi za pośrednictwem Giełdowego Rynku Rolnego, co jest szczególnie istotne dla dalszego jego rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności całego sektora rolnego.

Podczas spotkania przedstawiciele Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych przedstawili obecny stan funkcjonowania Giełdowego Rynku Rolnego i perspektywy jego rozwoju. Wskazali na problemy i ograniczenia ze strony rynku i poinformowali, że są otwarci na propozycje zmian, które mogą przynieść korzyści dla podmiotów z sektora rolno-spożywczego.

Przedstawiciele ze strony spółek nadzorowanych przez KOWR oraz Elewarru sp. z o.o. wskazali na potrzebę wprowadzenia zmian, które ułatwiłyby uczestnictwo w obrocie giełdowym, a także zadeklarowali wsparcie działań mających na celu rozwój Giełdowego Rynku Rolnego.

 

News