Rozmowy polsko-algierskie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rozmowy polsko-algierskie

W dniu 29 października br., odbyło się spotkanie delegacji Polski i Algierii. Stronie polskiej przewodniczył Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast delegację algierską reprezentował sekretarz generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Rachid Chakib Kaid. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Dec, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W czasie rozmów dokonano realistycznej oceny stanu polsko-algierskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Szymon Giżyński wyraził nadzieję na ścisłą współpracę z Algierią, która jest ważnym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych. Podkreślił też, że do dalszego rozwoju wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi konieczne jest szybkie zniesienie istniejących ograniczeń w dostępie do rynku algierskiego dla polskich produktów rolno-spożywczych.

Uczestniczący w spotkaniu główny lekarz weterynarii Mirosław Welz zauważył, że warunkiem swobodnego przepływu towarów jest wzajemne uznawanie standardów weterynaryjnych, w szczególności mających potwierdzenie w wystawianych weterynaryjnych świadectwach zdrowia.

Rachid Chakib Kaid z dużym uznaniem odniósł się do polskich osiągnięć w dziedzinie modernizacji rolnictwa i wyraził zainteresowanie skorzystaniem z polskich doświadczeń w tym zakresie. Zachęcił też polskie podmioty do działalności i inwestowania na rynku algierskim. Ponadto zapewnił polskich rozmówców, że po powrocie do kraju przekaże wnioski strony polskiej do algierskiego resortu rolnictwa i służb weterynaryjnych.

Szefowie delegacji zgodzili się, że intencje oraz oczekiwania obu stron, wyrażone w trakcie rozmów, wskazują na istniejący potencjał do dalszego zacieśniania kontaktów w różnych aspektach dotyczących sektora rolnego.

W kontekście rozwoju bilateralnych relacji handlowych Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Krzysztof Dec wyraził zadowolenie, że polskie produkty żywnościowe są dostępne na algierskim rynku. Dodał, że można do Algierii dostarczać dużo szerszą gamę produktów, jak: drób, jabłka, owoce miękkie. Zapewnił też o gotowości KOWR do podejmowania działań na rzecz pobudzania wymiany handlowej, w tym wsparcia w zakresie kojarzenia partnerów biznesowych po obu stronach i zaprosił algierskich przedsiębiorców do odbycia wizyty w Polsce w celu nawiązania relacji biznesowych z polskimi podmiotami.

Rozmówcy wyrazili chęć zawarcia bilateralnego memorandum dotyczącego współpracy w dziedzinie rolnictwa, które podlega obecnie negocjacjom. Uznali też, że podpisanie tego dokumentu będzie impulsem sprzyjającym zacieśnianiu i zdynamizowaniu relacji polsko-algierskich, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że obejmuje ono szereg obszarów, takich jak: produkcja roślinna, zdrowie i hodowla zwierząt, badania i innowacje, czy promocja wspólnych przedsięwzięć przedstawicieli polskiego i algierskiego biznesu.

News