Przyszłość eksportu polskiej żywności tematem spotkania z eksporterami w MRiRW - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przyszłość eksportu polskiej żywności tematem spotkania z eksporterami w MRiRW

Skuteczne wspieranie eksporterów polskiej żywności w zdobywaniu rynków zagranicznych było głównym przedmiotem spotkania, które odbyło się w dniu 12 kwietnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu, któremu przewodniczył Sekretarz Stanu w MRiRW Jacek Bogucki, udział wzięli przedstawiciele polskich firm eksportujących żywność, organizacji branżowych oraz administracji rządowej.

Wiceminister Bogucki podkreślił, że spotkanie odbyło się z inicjatywy dwóch stron – z jednej strony Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, a z drugiej strony branży rolno-spożywczej. Jego celem było przedyskutowanie problemów i barier z jakimi spotykają się przedsiębiorcy rozwijający działalność eksportową oraz omówienie możliwości pomocy w zdobywaniu nowych rynków eksportowych przez administrację publiczną. Minister Jacek Sasin, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, zapewnił o wielkim zainteresowaniu premiera Morawieckiego branżą rolno-spożywczą. Premier jest przekonany, że ta gałąź polskiej gospodarki może stać się naszym znakiem jakości na rynkach światowych. Zaznaczył też produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze to branża priorytetowa dla polskiego rządu.

Jarosław Jan Pinkas, Pełnomocnik Rządu ds. utworzenia Jednolitej Państwowej Inspekcji Żywności, przedstawił stan prac nad ustawą. Wskazał, że jej powołanie będzie związane ze zmniejszeniem obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców oraz wzmocni wizerunek polskiej żywności jako bezpiecznej i wysokiej jakości. Przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności - Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii oraz Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przedstawili aktualną informację na temat krajów i produktów, dla których zostały uzgodnione warunki eksportu oraz stan negocjacji otwarcia nowych rynków dla eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

W drugiej części spotkania poruszona została kwestia działań na rzecz efektywnej promocji polskiej żywności na rynkach zagranicznych – sekretarz stanu Jacek Bogucki omówił założenia „Strategii promocji żywności MRiRW”, której celem jest budowa silnej marki polskiej żywności opartej na spójnym systemie komunikacji, koordynacji działań administracji publicznej, systemie wsparcia przedsiębiorców oraz synergii działań podmiotów państwowych i przedsiębiorców. Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora KOWR, przedstawił możliwości wsparcia działalności promocyjnej przedsiębiorców oferowane przez Krajowy Ośrodek i zaprosił przedsiębiorców do udziału w misjach handlowych i stoiskach narodowych organizowanych przez KOWR.

Tomasz Pisula, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, przybliżył przedsiębiorcom nowy model wsparcia polskiego eksportu realizowany w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Poinformował m.in. o możliwościach skorzystania z instrumentów finansowych (kredyty, gwarancje, Fundusz Ekspansji Zagranicznej) oraz ze wsparcia pracowników rozwijającej się sieci Zagranicznych Biur Handlowych.

W ostatniej części spotkania wiceminister Bogucki oddał głos przedsiębiorcom, którzy przedstawili swoje oczekiwania oraz problemy napotykane w działalności eksportowej. Podkreślili znaczenie aktywnego wsparcia administracji w znoszeniu barier administracyjnych i zapewnienia instrumentów pomocy finansowej na rozwój działalności eksportowej, a także w promowaniu na świecie polskich producentów żywności oraz zintensyfikowaniu działań informacyjnych podkreślających zalety polskiej żywności – wysokiej jakości, bezpieczeństwa produkcji, różnorodności i innowacyjności.

News