Projekt Platforma Żywnościowa – zakończenie realizacji zadań VI i VII - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Projekt Platforma Żywnościowa – zakończenie realizacji zadań VI i VII

Wykonawca Althermedia Sp. z o.o. Sp. K. 31 lipca 2020 r. zakończył realizację zadań VI i VII: Opracowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych użytkowników platformy oraz Organizowanie spotkań informacyjnych, seminariów, konferencji szkoleniowych przeprowadzonych w ramach projektu Platforma Żywnościowa.

W ramach cyklu działań informacyjno-szkoleniowych realizowanych przez Wykonawcę opracowano i uruchomiono stronę internetową Platformy Żywnościowej (w języku polskim i angielskim), wyprodukowano oraz wyemitowano film informacyjny w TV, prowadzono grupy użytkowników Platformy Żywnościowej w mediach społecznościowych.

Ponadto w ramach realizacji zadań projektowych dostarczono wiedzę potencjalnym użytkownikom i przeszkolono ponad 16 500 osób z zasad funkcjonowania rynków zorganizowanych oraz zasad działania Platformy – ponad 9 500 potencjalnych uczestników rynku przeszkolono w formie stacjonarnej/wideokonferencji, a ponad 7 000 osób – w formie szkolenia e-learningu.

Akcja mailingowa do ponad 20 tys. potencjalnych użytkowników, banery reklamowe oraz materiały informacyjno-promocyjne i informacyjno-edukacyjne pozwoliły na szerokie dotarcie do uczestników w kraju i za granicą.

News