Producencie i przedsiębiorco wyrabiający wino pamiętaj o złożeniu deklaracji - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Producencie i przedsiębiorco wyrabiający wino pamiętaj o złożeniu deklaracji

Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do ewidencji KOWR, są zobowiązani do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Producenci i przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2021/2022 są zobowiązani złożyć deklarację o:

1. szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym (Załącznik nr 2);

https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal2.pdf

2. ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym (Załącznik nr 1);

https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal1.pdf

3. zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2021 r. (Załącznik nr 5);

https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal5.pdf

4. ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego (Załącznik nr 6).

https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal6.pdf

 

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2021/2022.

 

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w Centrali KOWR, poprzez ePUAP lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30,

01-2017 Warszawa

News