Polska smakuje jakością QAFP - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Polska smakuje jakością QAFP

To tytuł konferencji branżowej, która odbyła się 24 września br. w Warszawie. Organizatorem konferencji była Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI). W wydarzeniu tym uczestniczył Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Konferencja była realizowana w ramach projektu „Polska smakuje jakością QAFP”, który jest  finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Założeniem projektu było zwrócenie uwagi na produkty polskie i przyczynienie się do zwiększonego popytu na wytwarzane przez polskich producentów mięso wieprzowe oraz wysokiej jakości wędliny.

Jednym z prelegentów uczestniczących w konferencji był Marcin Wroński. Wyjaśnił on uczestnikom, że KOWR prowadzi działania promocyjne i informacyjne produktów rolnych i żywnościowych oraz metod ich produkcji. – Głównym zadaniem tych działań jest popularyzacja żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości oraz oznaczeń, w tym żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej, a także zwiększenie jej spożycia. Większość przeprowadzonych działań realizowana jest w oparciu o wykorzystanie znaku graficznego „Polska smakuje”, co jest odpowiedzią na konieczność zbudowania jednej zauważalnej dla konsumentów marki polskiej żywności. Marki, która będzie gwarantem smaku i synonimem produktów spożywczych wysokiej jakości, a także odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na żywność wytwarzaną w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, w oparciu o tradycyjne technologie i sposoby produkcji – mówił Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR. – KOWR promuje także odpowiedzialne decyzje zakupowe oraz patriotyzm konsumencki. W tym celu prowadzone są kampanie promocyjne i informacyjne „Solidarni z rolnikami” i „Kupuj świadomie” oraz organizowany konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich pod nazwą „Bitwa Regionów”. KOWR obsługuje także 10 branżowych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, utworzonych w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji krajowej żywności – dodał.

Marcin Wroński poinformował, że KOWR podejmuje też liczne inicjatywy na rzecz wsparcia rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą. Wyjaśnił, że polskie produkty są promowane na rynkach zagranicznych pod wspólnym hasłem „Poland tastes good”. Hasło to ma jednoznacznie kojarzyć się z Polską i budzić przekonanie, że polska żywność jest smaczna i odznacza się wysoką jakością. W tym celu KOWR m.in.: organizuje narodowe stoiska informacyjno-promocyjne z udziałem polskich przedsiębiorców na międzynarodowych targach i wystawach w wybranych krajach Unii Europejskiej i krajach trzecich, realizuje zagraniczne misje handlowe oraz zapewnia obsługę spotkań biznesowych z zagranicznymi przedsiębiorcami, organizuje w Polsce przyjazdowe misje handlowe zagranicznych importerów oraz pomaga w nawiązywaniu kontaktów handlowych.

KOWR udziela też wsparcia organizacjom branżowym i międzybranżowym
w realizacji programów informacyjnych i promocyjnych w ramach WPR na rynku unijnym lub na rynkach krajów spoza UE
– zakończył Marcin Wroński.

Przed konferencją odbyła się degustacja wędlin z certyfikatem jakości QAFP, a po jej zakończeniu uroczysty obiad z daniami przyrządzonymi na bazie mięs z certyfikatem jakości QAFP.

News