Polscy rolnicy uhonorowani - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Polscy rolnicy uhonorowani

W roku obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel uhonorował polskich rolników. Na znak wdzięczności za ich postawę w walce z komunistyczną władzą w latach 1944–1988 w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawisła pamiątkowa tablica. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: Witold Strobel, Dyrektor Generalny oraz Sylwia Iwańczuk, Zastępca Dyrektora Generalnego.

Krzysztof Jurgiel wraz z trzema przedstawicielami zasłużonych rodzin rolniczych odsłonili pamiątkową tablicę. – Stosunkowo rzadko wspomina się rolników, którzy w latach 50. walczyli o swoja godność, własność, o wolność kraju, przeciwstawiając się wtedy reżimowi komunistycznemu – powiedział Minister Rolnictwa. – Dlatego powinniśmy pamiętać o polskich rolnikach, docenić ich nieustraszoną postawę w walce z reżimem komunistycznym. W świadomości społecznej ta część naszej historii jest słabo znana. Opór wobec kolektywizacji objął szerokie rzesze mieszkańców wsi. Przejawy buntu, wystąpienia przeciwko władzy, były brutalnie tłumione – dodał minister.

Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy minister Krzysztof Jurgiel podsumował dotychczasowe działania resortu rolnictwa. Podkreślił otwartość pracy w ramach powołanej przez niego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Dzięki takiej współpracy wypracowane zostały kierunki dalszych działań. Szef resortu rolnictwa poinformował również o najbliższych planach związanych z realizacją podstawowego celu, jakim jest wyrównanie poziomu życia na wsi w stosunku do miasta.

Następnie Dyrektor Generalna Mirosława Jaroszewicz-Łojewska odczytała list skierowany przez premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników uroczystości. Premier zwrócił uwagę na tradycję rolniczą w naszym kraju, szczególnie podkreślając patriotyczną postawę rolników w latach reżimu komunistycznego.

Na uroczystości obecne były delegacje szkół i organizacji rolniczych ze swoimi sztandarami: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”. Uroczystość uświetniły występy młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka.

News