POLITYKA PROMOCYJNA UE – DZIEŃ INFORMACYJNY W BRUKSELI (ON-LINE) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

POLITYKA PROMOCYJNA UE – DZIEŃ INFORMACYJNY W BRUKSELI (ON-LINE)

W następstwie niedawnego przyjęcia przez Komisję Europejską Rocznego Programu Prac na 2022 r., w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, z planowanym budżetem w wysokości 185,9 mln EUR na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza nią, w dniach 1 i 2 lutego 2022 r., DG AGRI (Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz REA (unijna Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych), jak co roku organizują dzień informacyjny (tzw. Info day), tym razem, podobnie jak w roku ubiegłym, również w formule ON-LINE. Celem spotkania jest przedstawienie wszystkich możliwości wynikających z Rocznego Programu Prac na 2022 r., zaproszenia do składania wniosków oraz kryteriów kwalifikowalności.

Dzień informacyjny będzie trwać dwa dni i odbędzie się on-line.

W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na:

  • ułatwienie do przejścia w kierunku bardziej zrównoważonego europejskiego systemu żywnościowego;
  • uwzględnienie zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w propozycjach programów składanych w 2022 r.;
  • przedstawienie przeglądu sposobów opracowywania skutecznych kampanii komunikacyjnych na temat zrównoważonej produkcji i konsumpcji w UE.

Pierwszy dzień będzie poświęcony aspektom politycznym. Prelegenci Komisji Europejskiej omówią politykę promocyjną, w kontekście wsparcia przejścia na bardziej zrównoważony europejski system żywnościowy oraz jej powiązania ze strategią „od pola do stołu”. Tematem rozmów będzie także bieżący przegląd unijnej polityki, jak również priorytety Rocznego Programu Prac na 2022 rok
i zaproszeń do składania wniosków.

Drugi dzień poświęcony będzie tworzeniu skutecznych programów. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prezentacji urzędników KE, ekspertów zewnętrznych i koordynatorów projektów na temat kilku trudnych aspektów, takich jak uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w propozycjach programów na 2022 r. i dostosowanie projektów do celów „Zielonego Ładu”, strategii „od pola do stołu”, europejskiego planu walki z rakiem oraz wytycznych dla państw członkowskich, dotyczących diety opartej na żywności. Prezentacje skupią się również na tym, jak ustalić dobrą strategię programu i jak skutecznie opracować kampanie informacyjne na temat zrównoważonej produkcji i konsumpcji w UE. Przedstawione zostaną wyzwania i oczekiwania, wraz z przykładami i kluczowymi wnioskami.

W ramach tego wydarzenia zorganizowana zostanie także wirtualna przestrzeń spotkań o nazwie „Sesja dobierania partnerów projektu”, umożliwiająca wymianę i nawiązywanie kontaktów, które mogą prowadzić do stworzenia nowych partnerstw, skutkujących składaniem wniosków obejmujących wielu beneficjentów, tzn. projektów programów wielonarodowych.

Spotkanie to jest organizowane dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, uprawnionych do składania wniosków na programy informacyjne i/lub promocyjne, dotyczące produktów rolnych.

Szczegółowe informacje dotyczące dnia informacyjnego, w tym harmonogram wydarzenia, czy dane prelegentów można znaleźć na poniższej dedykowanej platformie internetowej:

https://infoday-agri-calls-for-proposals2022.b2match.io/

W celu uczestnictwa w ww. spotkaniu on-line, w terminie do 28 stycznia 2022 r. należy się zarejestrować za pośrednictwem następującej strony:

https://infoday-agri-calls-for-proposals2022.b2match.io/signup

Wszystkie sesje będą transmitowane na żywo w Internecie pod następującymi linkami:

  • 1 lutego 2022 r.:

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-on-the-calls-for-proposals-2022-promotion-of-agricultural-products-2022-02-01

  • 2 lutego 2022 r.:

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-on-the-calls-for-proposals-2022-promotion-of-agricultural-products-2022-02-02

Wszystkie prezentacje wygłoszone w trakcie przedmiotowego wydarzenia, jak również nagrania wideo będą dostępne on-line na portalu internetowym REA, podobnie jak miało to miejsce
w latach poprzednich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w dniu informacyjnym on-line!

 

 

News