POLITYKA PROMOCJI UE – DZIEŃ INFORMACYJNY - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

POLITYKA PROMOCJI UE – DZIEŃ INFORMACYJNY

30 stycznia 2020 r., w godz. 9.00-17.00, w Brukseli, DG AGRI (Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz CHAFEA (unijna Agencja Wykonawcza ds. Konsumenta, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności) organizuje dzień informacyjny (tzw. Infoday). Celem spotkania jest przedstawienie wszystkich możliwości wynikających z Rocznego Programu Prac na 2020 r., zaproszenia do składania wniosków oraz kryteriów kwalifikowalności.

Analogicznie jak w roku poprzednim i w tym roku do agendy spotkania został włączony panel dyskusyjny poświęcony skutecznemu budowaniu partnerstwa, celem realizacji programów wielonarodowych. Ponadto szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie atrakcyjności i możliwości unijnej polityki promocyjnej, na podstawie niedawno zakończonych kampanii, gdyż podczas dnia informacyjnego zostaną zaprezentowane doświadczenia beneficjentów z realizacji programów promocyjnych i przykłady udanych kampanii.

W trakcie tego wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję przedstawić swoje działania, zwiększyć widoczność i stworzyć warunki do nawiązania kontaktów między potencjalnymi wnioskodawcami a obecnymi beneficjentami, co może prowadzić do nowych partnerstw.

Wszystkie prezentacje ze spotkania oraz nagranie będą dostępne online na portalu internetowym CHAFEA, podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich:

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-on-the-calls-for-proposals-2020-promotion-of-agricultural-products

Szczegółowe informacje dotyczące dnia informacyjnego, w tym harmonogram spotkania, można znaleźć na poniższej stronie CHAFEA:

 https://ec.europa.eu/chafea/agri/news/registrations-open-info-day-calls-proposals-2020

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do 26 stycznia 2020 r. tylko na stronie CHAFEA:

https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgscic/Info_Day_on_the_Calls_for_Proposals_2020_30_January_Brussels/m/l/kk/1c36eee29139ff6af05e0edf7ef108eb/

News