Polagra Food 2018 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Polagra Food 2018

Starania o wzrost eksportu polskiej żywności, utrzymanie wysokiej jakości produktów, skrócenie łańcucha dostaw i rozpowszechnienie certyfikatów jakości – to główne tematy Strefy Inspiracji, cyklu spotkań i debat przygotowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod auspicjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas zorganizowanych w Poznaniu targów Polagra Food 2018.

Oficjalnego otwarcia Strefy Inspiracji KOWR dokonała Sylwia Iwańczuk, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR . Strefa Inspiracji KOWR, jako część projektu resortu rolnictwa przygotowywanego pod hasłem Polska Smakuje, to głównie panele dyskusyjne i spotkania z ekspertami branży rolno-spożywczej. Zarówno przedstawiciele administracji, jak i członkowie branżowych stowarzyszeń podkreślali coraz większą wagę jaką zyskuje eksport rolniczych towarów dla ogólnej wartości wymiany handlowej z zagranicą.  – Chcemy utrzymać ten trend i zwiększyć dynamikę, dlatego zachęcamy i wspieramy przedsiębiorców w organizowaniu wyjazdów biznesowych na targi zagraniczne – mówił podczas spotkania Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR odpowiedzialny za innowacyjność i rozwój. Tylko w tym roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotowuje i wspiera udział rodzimych firm na kilkudziesięciu zagranicznych targach i wystawach na całym świecie. – Polska żywność cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze względu na swą wysoką jakość – podkreślał Waldemar Sochaczewski, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR nadzorujący rynki rolne. Jakość produktów ma decydujący wpływ na powodzenie polskich firm w działalności na rynkach zagranicznych wynika z raportów przeprowadzonych w ostatnich latach przez biura analityczne i wywiadownie gospodarcze.

Temat znaków jakości, potrzeby i możliwości ich stosowania zdominował dyskusje i wydarzenia podczas poznańskich targów. Na zakończenie pierwszego dnia targów, podczas uroczystej gali wręczono znaki Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ) 45 firmom i ponad 100 produktom.  – Polska żywność charakteryzuje się standardami większymi niż wymaga tego każde inne państwo – podkreślał sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki podczas rozdania znaków Poznaj Dobrą Żywność towarom i firmom branży rolno-spożywczej. – Znak ten jest najbardziej rozpoznawalny. Spośród dziesiątek tysięcy produktów trafiających do konsumentów tylko kilkaset może poszczycić się tym znakiem – mówił wiceminister Bogucki, podkreślając, że żywność potrzebuje znaku jakości, potrzebuje promocji, by rozwijać się jeszcze szybciej i pełniej.

Podczas targów w Poznaniu tytuły Polskiego Producenta Żywności oraz Wiodącego Polskiego Eksportera Żywności przyznało również Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był patronem i współorganizatorem konkursu.

Targi Polagra Food po raz pierwszy zostały zorganizowane w wiosennej formule. Wzięło w nich udział kilka tysięcy gości, przedstawicieli branży spożywczej i rolniczej z kraju i zagranicy.

News