Podsumowanie Podprogramu 2017 POPŻ - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Podsumowanie Podprogramu 2017 POPŻ

10 października 2018 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbył się briefing prasowy i konferencja podsumowujące Podprogram 2017 i otwierające Podprogram 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pełni ważną i aktywną rolę.

W trakcie briefingu prasowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska dokonali podsumowania dotychczas przeprowadzonych działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w szczególności Podprogramu 2017 i poinformowali o dalszych planach prowadzenia tej pomocy.

Minister Ardanowski podkreślał, że POPŻ jest bardzo ważny zarówno ze względu na racjonalne wykorzystanie istotnej części produkcji rolniczej, która jest przekazywana osobom w trudnej sytuacji, jak i aspekt społeczny pokazujący, że osoby potrzebujące pomocy nie zostają bez wsparcia.

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w MRPiPS wskazała, że budżet Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 to 2,5 mld zł, w tym 85% to środki pochodzące z budżetu unijnego, a 15% to środki krajowe. Podsumowała również realizację  poprzedniej edycji Programu (Podprogram 2017). Żywność w formie paczek bądź posiłków trafiła do prawie 1,4 mln osób. Pomoc żywnościowa dotarła do większej liczby osób niż planowano. Łącznie w Podprogramie 2017 wydano prawie 7,9 mln paczek oraz 2,1 mln posiłków. W całej Polsce z Programu korzysta 92 proc. gmin.

Zarówno Minister Ardanowski, jak i Wiceminister Bojanowska przypomnieli, że ważną instytucją w procesie realizacji Programu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękował KOWR za sprawną realizację tego programu.

KOWR jest instytucją odpowiadającą za zakup żywności zgodnie z prawem zamówień publicznych, zawiera i rozlicza umowy z wykonawcami i z organizacjami partnerskimi ogólnopolskimi, a także prowadzi nadzór nad jego realizacją, w tym przeprowadza kontrole.

Podprogram 2017 rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku i trwał do końca czerwca tego roku. Realizowany był dzięki zaangażowaniu 4 organizacji ogólnopolskich: Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

W październiku 2018 roku rozpoczęły  się dostawy żywności do magazynów organizacji partnerskich w ramach nowego Podprogramu 2018, realizowane przez Wykonawców wybranych przez KOWR w ramach przetargu. Organizacje partnerskie będą prowadzić dystrybucję otrzymywanych artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, a także będą prowadzić działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne osób potrzebujących korzystających z programu i ich usamodzielnienie
w procesie racjonalnego gospodarowania budżetem domowym i dobrego wykorzystania żywności.

Na realizację nowego Podprogramu 2018 przeznaczono łącznie ok. 390 mln złotych (na zakup żywności oraz dofinansowanie organizacji partnerskich z tytułu kosztów administrowania, przechowywania i transportu oraz działań towarzyszących).

W trakcie całodniowej konferencji, która odbyła się po briefingu prasowym przedstawiane były wystąpienia i prezentacje przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (MRPiPS), a także prezentacje przedstawicieli Departamentu Wspierania Konsumpcji KOWR dotyczące podsumowania działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Podprogramie 2017 POPŻ. Po prezentacjach odbył się panel dyskusyjny dotyczący wymiany doświadczeń z wdrażania POPŻ z udziałem przedstawicieli organizacji partnerskich różnego szczebla (ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych). W dyskusji aktywnie uczestniczyli również przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej.

Zdjęcia: Materiały MRPiPS

News