Podpisano list intencyjny w sprawie paszportyzacji żywności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Podpisano list intencyjny w sprawie paszportyzacji żywności

W czwartek, 28 stycznia 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisany został List intencyjny w sprawie projektu roboczo nazwanego Paszportyzacja Polskiej Żywności pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (rola koordynująca) oraz instytucjami administracji publicznej odpowiedzialnymi za proces kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności.

W wydarzeniu udział wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Puda, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech Justyna Orłowska, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia, oraz szefowie wszystkich instytucji zaangażowanych w projekt tj.: Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Prace nad tym projektem, którego celem będzie budowa cyfrowego systemu gwarantującego efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu” zainicjowali: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ich zaangażowanie w prace nad realizacją projektu przyniesie wymierne korzyści poprzez usprawnienie i ograniczenie kosztów działań wymiany informacji. Zastosowanie systemu paszportyzacji wyeliminuje także przypadki błędnego oznaczania żywności, co ograniczy konieczność wycofywania partii towarów z łańcucha dostaw i w konsekwencji jej utylizacji.

Projekt jest traktowany priorytetowo, z uwagi na jego istotne znaczenie dla polskich uczestników łańcucha żywnościowego, którzy w coraz większym stopniu są przekonani o celowości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zmierzających do zwiększenia efektywności pozyskiwania i przepływu informacji o produkcie (tzw. traceability).

Wdrożenie projektu zapewnieni także możliwość uzyskania wiarygodnej informacji o żywności na każdym etapie łańcucha dostaw, co jest zgodne z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów, którzy oczekują transparentnej informacji o pochodzeniu produktu żywnościowego.

News