Podpisanie porozumienia z Politechniką Gdańską - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Podpisanie porozumienia z Politechniką Gdańską

W siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, odbyło się spotkanie, podczas którego nastąpiło podpisanie porozumienia o intencji współpracy i poufności informacji pomiędzy KOWR a Politechniką Gdańską, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK).

Ze strony Politechniki Gdańskiej w spotkaniu uczestniczyli: prof. Krzysztof Wilde, Rektor, prof. Mariusz Figurski i dr inż. Jerzy Proficz, natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali: Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego i Mateusz Balcerowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji.

Celem zawarcia porozumienia jest m.in.: wykorzystanie mocy obliczeniowych oraz zasobów składowania danych CI TASK PG dla potrzeb KOWR, realizacja prac zmierzających do transformacji cyfrowej polskiego rolnictwa, cyfryzacja zasobów danych o polskim rolnictwie.

KOWR i Politechnika Gdańska wyraziły intencję podjęcia działań w zakresie ewentualnej współpracy w innych projektach i obszarach, które są ważne dla obu instytucji.

News