Paszportyzacja polskiej żywności – rozstrzygnięcie konkursu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Paszportyzacja polskiej żywności – rozstrzygnięcie konkursu

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa–PIB rozstrzygnęła konkurs pn. System dla śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka realizowanego w ramach projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Konkurs na rynku ziemniaka

Celem nieograniczonego jednoetapowego konkursu był wybór najlepszej koncepcji rozwiązania dla monitorowania zdarzeń występujących podczas cyklu produkcyjnego ziemniaka i wdrożenie tego rozwiązania u uczestników pilotażu, który jest realizowany w ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności.

Nagrody przyznano trzem zgłoszonym pracom do konkursu:

  • 1 miejsce: Agri Solutions Sp. z o.o., Ligota Wielka – nagroda pieniężna w kwocie: 12 000,00 zł netto (14 760,00 zł brutto)
  • 2 miejsce: IDFS Sp. z o.o., Poznań – nagroda pieniężna w kwocie 10 000,00 zł netto (12 300,00 zł brutto);
  • 3 miejsce: DeFood Sp. z o.o., Łomża – nagroda pieniężna w kwocie 8 000,00 zł netto (9 840,00 zł brutto).

 

Zwycięzca konkursu, tj. Agri Solutions Sp. z o.o., otrzyma ponadto zaproszenie do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie wybranej koncepcji, gdzie szacowana wartość umowy wynosi 280 000 zł netto (344 400 zł brutto). Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne/502,Informacja-o-konkursie-nieograniczonym-jednoetapowym.html

Organizatorem konkursu była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa–Państwowy Instytut Badawczy, tj. Zleceniobiorca Pilotażu w ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i nadzorowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rynki wieprzowiny i wołowiny

W następnym kroku zaplanowano również konsultacje rynkowe, a następnie konkursy dla monitorowania zdarzeń występujących podczas cyklu produkcyjnego dla rynków mięsa wieprzowego i mięsa wołowego. Więcej informacji na ten temat, w tym ogłoszenie konsultacji i konkursów, już wkrótce.

Paszportyzacja polskiej żywności

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności przewiduje budowę cyfrowego systemu gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”.

Budowany system IT udostępni szerokie spektrum informacji o produkcie żywnościowym, przede wszystkim dzięki innowacyjnym funkcjonalnościom, a także integracji z aktualnie działającymi bazami referencyjnymi. Po jego wdrożeniu polski sektor rolno-spożywczy może zyskać system IT, w którym znajdą się wiarygodne, rzetelne i niepodrabialne dane o produkcie rolno-spożywczym.

Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych tutaj: https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/paszportyzacja-polskiej-zywnosci.

News