Paszportyzacja Polskiej Żywności: dialog krajowy ONZ - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Paszportyzacja Polskiej Żywności: dialog krajowy ONZ

26 maja 2021 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności, połączone z realizacją Dialogu Krajowego w ramach Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ 2021. Posiedzeniu przewodniczyła Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas spotkania Minister Anna Gembicka poinformowała uczestników, że zapadły decyzje o zintegrowaniu prac nad realizacją projektu Paszportyzacja polskiej żywności z dialogiem krajowym w ramach Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ 2021 pn. Budowanie w Polsce systemu identyfikowania żywności, zapewniającego uczestnikom łańcucha żywnościowego dostęp do transparentnej i wiarygodnej informacji nt. sposobu i miejsca produkcji żywności.

Realizacja dialogu krajowego ma posłużyć do wypracowania rozwiązań, czyli planu działań na najbliższe lata, dzięki którym w 2030 r. systemy żywnościowe będą bardziej zrównoważone. Tak więc realizowany w Polsce projekt zmierzający do wdrożenia systemu IT identyfikującego kluczowe etapy produkcji żywności idealnie wpisuje się w globalny trend, jakim jest zapewnianie i dostarczenie uczestnikom łańcucha dostaw wiarygodnej informacji o produkcie żywnościowym. W związku z powyższym, zostanie on przedstawiony przez Polskę na Szczycie Systemów Żywnościowych ONZ, który zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego projektu Paszportyzacji Polskiej Żywności omówiono także aktualny stan prac. Dokonano podsumowania realizacji wstępnych konsultacji rynkowych, w tym przekazano informacje o przebiegu konsultacji oraz o oferowanych na rynku rozwiązaniach.

Poruszono również sprawy związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu. Poinformowano uczestników o zawarciu porozumienia o współpracy na rzecz realizacji oraz prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach pilotażowego projektu pomiędzy MRiRW, KOWR oraz organizacjami branżowymi, tj. Polską Federacją Ziemniaka, Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego oraz Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym.

W posiedzeniu Komitetu Sterującego udział wzięli: Michał Wiśniewski - Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przedstawiciele instytucji publicznych zaangażowanych w prace na rzecz projektu, tj.: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Głównego Inspektoratu Weterynarii, GovTech Polska oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także przedstawiciele: jednostek naukowo-badawczych, łańcucha dostaw oraz organizacji branżowych.

Więcej informacji o projekcie Paszportyzacji Polskiej Żywności można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pod linkiem: https://kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/paszportyzacja-polskiej-zywnosci.

News