Paczka dla Powstańca Warszawskiego – wdzięczni Bohaterom Sierpnia ‘44 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Paczka dla Powstańca Warszawskiego – wdzięczni Bohaterom Sierpnia ‘44

30 września 2020 r. z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego odbyła się w Warszawie konferencja prasowa podsumowująca realizowaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa akcję „Paczka dla Powstańca Warszawskiego”, w ramach której do Powstańców Warszawskich trafią paczki z polską żywnością.

W konferencji wzięli udział także przedstawiciele instytucji współpracujących przy realizacji projektu:

– Jan Józef Kasprzyk. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

– płk Mieczysław Gurgielewicz, Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (WOT),

– Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR,

– Marek Dereziński, Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Szczególnym gościem konferencji była Jadwiga Przybylska-Wolf ps. „Iga” – sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, która w imieniu powstańców podziękowała za zaangażowanie w akcję ludzi dobrej woli.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podziękował za zorganizowanie akcji, która stanowi praktyczną formę wsparcia bohaterów walk o wolną Polskę. – Takie akcje pozwalają budować przekonanie, że moralne zobowiązanie, które dla nas jest imperatywem do działania, buduje wspólnotę wolnych i dumnych Polaków – powiedział Minister, podkreślając paralelę między tymi, którzy o wolną Polskę walczyli, a tymi, którzy w niej mogą żyć i produkować.

W opinii Ministra Jana Józefa Kasprzyka akcja „Paczka dla Powstańca” to akcja wyjątkowa, która poza wymiarem realnym, ma także wymiar symboliczny. Bez czynu powstańczego i walk Polaków o niepodległy kraj dziś nie moglibyśmy produkować polskiej żywności. – Polska żywność trafia do polskich powstańców, do tych, którym wolność zawdzięczamy – podkreślił. Przekazanie paczek powstańcom przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej to też swoista sztafeta pokoleń.

Płk Mieczysław Gurgielewicz, mówiąc o zaangażowaniu żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w dystrybucję paczek dla powstańców, zaakcentował znaczenie osobistego kontaktu żołnierzy z bohaterami Sierpnia ’44, dzięki któremu będą czerpali inspirację do dalszej wytrwałej służby dla dobra ojczyzny.

Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński podziękował producentom żywności za to, że bardzo chętnie odpowiedzieli na apel o włączenie się do akcji.  Wspomniał, że dziś okazywanie patriotyzmu ma inny wymiar niż przed 76 laty, kiedy to jego przejawem był udział w Powstaniu Warszawskim i walka z wrogiem.  – Dziś wystarczy, że pójdziemy do sklepu i kupimy polskie produkty, które pochodzą od polskich rolników. Taką gwarancją pochodzenia jest znak PRODUKT POLSKI – powiedział Dyrektor Wroński i skierował do powstańców wyrazy wdzięczności za to, że dziś w wolnym kraju możemy wytwarzać żywność, na której producenci mogą zamieszczać biało-czerwony znak PRODUKT POLSKI.

W imieniu producentów wypowiedział się Marek Dereziński z Zarządu KSC S.A., jednego z głównych partnerów akcji. Podkreślił, ze dla wytwórców żywności udział w projekcie to wielki honor.

Każda z paczek przekazywanych powstańcom przez żołnierzy WOT zawiera wyroby ze znakiem PRODUKT POLSKI wytworzone w kraju z użyciem rodzimych surowców. Artykuły – łącznie ok. 18 800 szt. – zostały przekazane nieodpłatnie przez krajowych producentów żywności.

News