OŚWIADCZENIE - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OŚWIADCZENIE

W związku z pojawiającymi się ostatnio w mediach słowami krytyki dotyczącymi aplikacji „Polska Smakuje” uprzejmie informujemy co następuje:

  1. Aplikacja mobilna „Polska Smakuje” jest uzupełnieniem wakacyjnej kampanii, której celem była i jest promocja lokalnych producentów żywności o tej samej nazwie. To kontynuacja prowadzonych od 2016 roku działań służących tworzeniu marki parasolowej dla obowiązujących znaków jakości żywności. Tegoroczne działania miały na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie turystów do szukania lokalnej żywności w miejscach, do których podróżowali. Przeprowadzone działania miały wskazać konsumentom bogactwo kulinarne wybranych regionów Polski w kampanii marketingowej, o tej samej nazwie prowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego.
  2. Stworzony w postaci zintegrowanej ze sobą strony i aplikacji, będący w początkowej fazie rozwoju projekt  wraz z pozostałymi zadaniami przeszedł z dniem 1 września 2017 r. do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który z mocy ustawy z dn. 10 lutego 2017 r. stał się sukcesorem zadań zniesionej Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.
  3. Departament Rozwoju Rynku KOWR wszczął niezbędne działania mające na celu doprowadzenie zarówno strony, jak i aplikacji do poziomu oczekiwań konsumentów. Równocześnie Dyrektor Generalny KOWR zlecił kontrolę wewnętrzną w tym obszarze.
  4. Ponadto KOWR rozpoczął z wykonawcą skuteczną weryfikację i naprawę wszelkich usterek w aplikacji „Polska Smakuje”, dążąc do maksymalnego usprawnienia funkcyjności strony www oraz aplikacji „Polska smakuje”.

Celem nadrzędnym KOWR jest zapewnienie należytego i starannego wywiązania się z realizacji całego projektu  „Polska Smakuje” względem jego beneficjentów.

News