Ogólnopolska Giełda Rzepaczano-Zbożowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ogólnopolska Giełda Rzepaczano-Zbożowa

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Licheniu Starym odbyła się IV edycja Ogólnopolskiej Giełdy Rzepaczano-Zbożowej. Tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem „Jak agresja Rosji na Ukrainę zmieniła rynek zbóż i rzepaku – czego możemy się spodziewać w sezonie 2022/23?”.

Sytuacja na krajowych i światowych rynkach zbóż i rzepaku jest bardzo gorąca i równie gorące były dyskusje, które toczyli eksperci, analitycy, rolnicy przetwórcy i handlowcy. Próbowano znaleźć odpowiedzi na pytania między innymi o to jakie czynniki będą warunkować sytuację na rynku w nowym sezonie? Co będzie się działo z cenami w żniwa? W dyskusji nie mogło zabraknąć wiedzy i doświadczenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który reprezentował Z-ca Dyrektora Generalnego Marcin Wroński, a Oddział Terenowy KOWR w Poznaniu Dyrektor Bogdan Fleming.

Wydarzenie rozpoczęło się od przedstawienia obecnej sytuacji na rynkach zbóż i oleistych oraz perspektyw na nadchodzący czas.

Program Ogólnopolskiej Giełdy zastał podzielony na dwa bloki tematyczne:

1) blok zbożowy, podczas którego poruszona została tematyka:

- krajowy bilans zbóż w sezonie 2021/22 bilans zamknięcia jako tło do przedżniwnych rozwiązań,

- zmiany na rynku paszowym, spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę,

- eksport - co przyniesie kolejny rok.

2) blok rzepakowy zapoczątkowany wystąpieniem Z-cy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcina Wrońskiego, który przedstawił obecną sytuację na rynku zbóż. Dyrektor Wroński przybliżył zgromadzonym zagadnienia związane z funkcjonowaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dalsza część bloku dotyczyła:

- sytuacji na rynkach oleistych i jej wpływu na ceny rzepaku,

- drożejące oleje roślinne a biopaliwa,

- kontrakty terminowe - sprzedawać czy poczekać?

Obu blokom tematycznym towarzyszyły debaty i dyskusje.

OT Poznań

News