O aktualnych wyzwaniach dla rolnictwa podczas Europejskiego Forum Rolniczego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

O aktualnych wyzwaniach dla rolnictwa podczas Europejskiego Forum Rolniczego

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, zastępcy dyrektora generalnego KOWR, Jacek Malicki i Marcin Wroński uczestniczyli w Europejskim Forum Rolniczym w Warszawie. Spotkanie było poświęcone wyzwaniom, które stoją przed europejskim rolnictwem w obliczu wojny w Ukrainie.

W dyskusji wzięli udział również ministrowie rolnictwa: Republiki Czeskiej – Zdenĕk Nekula i Łotwy – Kaspars Gerhards oraz wiceminister rolnictwa Litwy – Paulius Astrauskas.

– Wojna w Ukrainie poważnie wpływa na sytuację rolnictwa w Polsce, Europie i na całym świecie. Skutkiem agresji rosyjskiej na Ukrainę jest zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Polska jest samowystarczalna w produkcji żywności, o czym świadczy wysoki poziom eksportu oraz dodatni bilans handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi. Wyzwaniem jest wzrost cen żywności i wzrost cen środków produkcji – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa poinformował także, że Polska podejmuje szereg działań zmierzających do: transformacji systemów żywnościowych, pomocy żywnościowej i mających na celu ułatwienie tranzytu ukraińskich zbóż przez terytorium UE do państw trzecich. Od samego początku wojny Polska prowadzi intensywny dialog z władzami w Kijowie w celu zapewnienia wsparcia Ukrainie, m.in. w zakresie ułatwień dla transportu ukraińskich towarów. Poważne wyzwania z tym związane to dostępność kontenerów, naczep samochodowych i mobilnych urządzeń do przeładunku zbóż oraz różnice w szerokości torów.

Uczestnicy forum zgodzili się, że konieczne są konkretne działania Komisji Europejskiej, zapowiadane w komunikacie nt. korytarzy solidarnościowych, oraz wsparcie w zakresie budowy infrastruktury umożliwiającej zwiększenie przepustowości polsko-ukraińskich przejść granicznych. Wyzwaniem dla konkurencyjności polskiego i unijnego rolnictwa są również cele redukcyjne wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz wzrost importu z państw, które nie stosują standardów środowiskowych tak restrykcyjnych, jak te unijne. Europa nie może sobie teraz pozwolić na ograniczenie produkcji.

– Realizacja ambitnych celów nie może przyczynić się do spadku produkcji i wzrostu importu. Należy zadbać o równowagę między celami bezpieczeństwa żywnościowego i odpowiedniego poziomu produkcji żywności w UE a celami Europejskiego Zielonego Ładu – zaznaczył wicepremier.

W kontekście konieczności zadbania o suwerenność UE w produkcji żywności i uniezależnienie się od paliw kopalnych  szczególnego znaczenia nabiera energetyka odnawialna. Polityka UE w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii powinna uwzględniać różne uwarunkowania państw członkowskich oraz gwarantować swobodę wykorzystania posiadanych zasobów, przy jak najmniejszych obciążeniach biurokratycznych i jak najlepszym wykorzystaniu potencjału źródeł odnawialnych.

Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR wziął udział w Debacie pt. Unijne produkty rolno- spożywcze na rynku wewnętrznym i na rynkach światowych. Uczestnicy debaty dyskutowali o perspektywach dla rozwoju handlu, nowych rynkach zbytu i wpływie wojny w Ukrainie na kierunki i możliwości eksportu z Polski i Unii Europejskiej.

- W Polsce rocznie eksportowaliśmy od 5 do 9 mln ton swojego zboża i to było wystarczające. Sytuacja się zmieniła. Jesteśmy zobowiązani pomóc Ukrainie, ale we wszystkich podejmowanych działaniach musimy mieć na uwadze dobro i interes polskich rolników – powiedział zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Wroński podkreślił również, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu dla ich produktów rolno-spożywczych. Organizuje misje handlowe, spotkania B2B i stosika narodowe na najważniejszych targach międzynarodowych. O skuteczności tych działań świadczy rekordowy wynik polskiego eksportu.

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa buduje również patriotyzm konsumencki. Od trzech lat KOWR promuje znak Produkt Polski. Dziś wiemy, że kraj pochodzenia produktu ma dla naszych rodaków coraz większe znaczenie. Najnowsze badania Polska Wieś i Rolnictwo wskazują, że znak ten rozpoznaje 60% Polaków. Przekłada się to na świadome wybory konsumenckie, a te realnie wspierają polską gospodarkę – powiedział Marcin Wroński.

Przedstawiciel KOWR, Mateusz Balcerowicz dyrektor Departamentu Innowacji wziął udział w panelu pt. Zielone rolnictwo – nowoczesne rozwiązania. Uczestnicy panelu zastanawiali się  jakie działania są potrzebne dla wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

- Jednym z ustawowych zadań KOWR jest prowadzenie działań wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich. Działania te realizujemy przede wszystkim prowadząc kampanie informacyjno – promocyjne na temat OZE. Mają one na celu rozpowszechnianie wiedzy o pozyskiwaniu

Dyrektor podkreślił również, że KOWR prowadzi szereg projektów innowacyjnych, w tym projekty strategiczne, podejmuje działania miękkie i motywacyjne, a także tworzy narzędzia, z których będą mogli korzystać m.in. producenci rolni.

 

 

News