Nagrody w konkursie plastycznym trafiły do laureatów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nagrody w konkursie plastycznym trafiły do laureatów

Prawie 50 tys. uczniów z 3,6 tys. szkół podstawowych wzięło udział w konkursie plastycznym pt. „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 14 czerwca br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się finałowa gala IX edycji konkursu.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A-3, jak najlepiej obrazującej konkursowe hasło. Prace oceniały najpierw Wojewódzkie Komisje Konkursowe, które wybrały 96 laureatów, po 6 z każdego województwa, spośród których Centralna Komisja Konkursowa wyróżniła dzieci, które najlepiej przedstawiły temat konkursu, a ich prace odznaczały się szczególną pomysłowością i oryginalnością.

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” zachęca dzieci do zachowania szczególnej ostrożności w obrębie gospodarstwa rolnego, zwłaszcza w obecności pracujących maszyn i urządzeń rolniczych a także uwrażliwia rodziców oraz opiekunów na czynności, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Tegoroczna edycja wpisuje się w szerszą kampanię prewencyjną „Nie daj się wkręcić” oraz Strategię „Wizji Zero” w sektorze rolniczym w Polsce, realizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2019 r. Działania prewencyjne Kasy, w tym te skierowane do dzieci, przynoszą wymierne efekty w postaci stale zmniejszającej się liczby wypadków w rolnictwie. Z obserwacji KRUS wynika, że rolnicy coraz rzadziej angażują dzieci do pomocy przy pracach rolniczych, a powierzane najmłodszym czynności są adekwatne do ich wieku i możliwości.

W uroczystej gali uczestniczyli m.in. Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS oraz Grzegorz Pięta, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Wsparcia organizacyjnego udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który również ufundował laureatom nagrody.

 

News