Maszynowe show w Bednarach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Maszynowe show w Bednarach

W dniach 22–25 września br. w Bednarach koło Poznania już po raz XIX odbyła się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2017. Jest to największa impreza plenerowa w Europie. Patronat honorowy nad tegoroczną wystawą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Podczas Agro Show tradycyjnie wspólne stoisko informacyjne miały: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wystawę w Bednarach odwiedził Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. KOWR reprezentował Andrzej Sutkowski, zastępca dyrektora generalnego, odpowiedzialny za nadzór nad spółkami strategicznymi Skarbu Państwa. Pracownicy KOWR informowali rolników o zadaniach, jakie ma do wykonania nowo powstała instytucja. Zapewniali, że każdy, kto przyjdzie do nowej instytucji uzyska pomoc i fachowe wsparcie.

W Bednarach swoją ofertę przedstawiły również spółki hodowli roślin uprawnych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Punkty informacyjne, w ramach jednego stoiska, zorganizowały: „Danko” Hodowla Roślin w Choryni, Poznańska Hodowla Roślin w Tulcach, Małopolska Hodowla Roślin w Krakowie, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego w Straszkowie, Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie, Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze „Polan” w Krakowie, „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Nochowie oraz „PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” w Zielonkach. Poszczególne spółki przedstawiły swoją ofertę rynkową w zakresie sprzedaży materiału siewnego roślin rolniczych i ogrodniczych.

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. W tym roku na powierzchni ponad 120 ha swoje stoiska przygotowało ok. 830 wystawców, w tym 106 z zagranicy (z 20 krajów).  Wystawę odwiedziło ponad 140 tys. osób. Agro Show w Bednarach jest obecnie miejscem, w którym rolnicy mają możliwość spotykania się ze specjalistami reprezentującymi firmy związane z szeroko rozumianą branżą rolniczą, zapoznania się z najnowszymi i najnowocześniejszymi maszynami i urządzeniami rolniczymi. To również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin i innych branż związanych z rolnictwem. Zawsze jednak szczególnym powodzeniem cieszą się pokazy maszyn rolniczych podczas pracy na specjalnie przygotowanych poletkach.

Jedną z tegorocznych atrakcji była Wioska Bezpieczeństwa – miejsce, w którym można było uzyskać informacje dotyczące dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa życia i pracy na wsi. Program obejmował kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

News