Laureaci konkursu „Producent Bydła Mięsnego 2022” nagrodzeni - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Laureaci konkursu „Producent Bydła Mięsnego 2022” nagrodzeni

Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny KOWR, 27 stycznia br. wziął udział w uroczystej gali rozdania nagród zwycięzcom konkursu „Producent Bydła Mięsnego 2022”. W wydarzeniu uczestniczył Rafał Romanowski, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs corocznie skierowany jest do producentów bydła mięsnego. Jego głównymi celami są m.in.: integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, przedstawienie znaczenia tej produkcji rolnej dla gospodarki narodowej i bioróżnorodności oraz upowszechnianie wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych. Kapituła konkursowa składająca się z przedstawicieli organizacji rolniczych oraz branży rolnej wyłania najlepszych producentów w trzech kategoriach, jakimi są: hodowca, producent opasów oraz producent odsadków. W kategorii Producent opasów nagrodzone zostało Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o, nad którym nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Producent opasów:
l miejsce – Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o., Prezes Zarządu Małgorzata Pietrzak-Sikorska
Wyróżnienie – Dominik Pleśnierowicz
Wyróżnienie – Marek Tomaszewski

Producent odsadków:
l miejsce – Anna i Emil Wawrzonkiewicz
Wyróżnienie – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie, Prezes Zarządu Adam Bojarski
Wyróżnienie – Krzysztof, Roman, Jarosław i Grzegorz Kucharscy, GR Kucharscy

Producent hodowca:
l miejsce – Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój, Jarosław Bereźnicki – Prezes Zarządu
Wyróżnienie – Marcin Ciok
Wyróżnienie – Bogusław Pietrołaj

Konkurs „Producent Bydła Mięsnego” jest organizowany przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

News