Krajowe Dni Pola w Minikowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Krajowe Dni Pola w Minikowie

W dniach 20 – 23 czerwca 2020 roku odbyły się Krajowe Dni Pola w Minikowie, w których uczestniczył Janusz Wojciechowski Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Na zwiedzających czekały stoiska branżowe oraz ponad 500 odmian roślin uprawnych.

20 czerwca br. dokonano oficjalnego otwarcia Krajowych Dni Pola Minikowo 2020. Gościem honorowym wydarzenia był Janusz Wojciechowski Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa. W inauguracji uczestniczyli także: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Podsekretarz Stanu Ryszard Kamiński, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Pięta, z-ca Dyrektora Generalnego Marcin Wroński, z-ca Dyrektora KOWR OT Bydgoszcz Witold Dzierżak, a także dyrektorzy i prezesi instytucji oraz firm związanych z rolnictwem.

- Rolnictwo ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość. Rolnictwo jest światu potrzebne. Rolnictwo to współpraca z Panem Bogiem, to produkcja żywności, czegoś unikalnego, bez czego nie jesteśmy w stanie jednego dnia przetrwać. Rolnictwo jest światu niezbędne i będzie się rozwijało, ale my rolnicy musimy zrozumieć też te wszystkie wyzwania, które przed nami stoją – powiedział podczas otwarcia Krajowych Dni Pola w Minikowie minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Krajowe Dni Pola w Minikowie to wspólne przedsięwzięcie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Partnerem organizacyjnym wydarzenia był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Podczas Krajowych Dni Pola zostało zaprezentowane ponad 500 odmian roślin uprawnych na kolekcji w Minikowie, w Grubnie i Chrząstowie. Wśród prezentowanych odmian, znalazły się odmiany rzepaku ozimego, zbóż ozimych (pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego, żyta ozimego), zbóż jarych (owsa, jęczmienia jarego zarówno pastewnego jaki i browarnego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego, żyta jarego), buraków cukrowych, ziemniaków, kukurydzy, roślin bobowatych, w tym grochu, łubinu, bobiku, soi, traw i mieszanek traw, mieszanek poplonowych oraz lnu i konopi.

Celem Krajowych Dni Pola w Minikowie było umożliwienie polskim rolnikom porównania w jednym miejscu pełnego potencjału odmian roślin uprawnych, który jako wynik swojej wieloletniej pracy hodowlanej prezentują firmy nasienne oraz porównania systemów ochrony roślin i nawożenia, jak i różnych technologii uprawy, systemów nawadniania, wspomagania decyzji, rolnictwa precyzyjnego.

W ramach wydarzenia zorganizowano również Konferencję pod hasłem: „Przyszłość polskiego rolnictwa w dobie zmian klimatycznych, wyludniania wsi i troski o środowisko”. Tematem przewodnim pierwszego dnia konferencji były: klimat, woda, gleba, zaś drugiego dnia – bezpieczeństwo białkowe kraju.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uczestniczył w debacie zatytułowanej „Zagrożenia i wyzwania stojące przed rolnictwem w dobie zmian klimatycznych oraz niedoboru wody”, w której udział wzięli także: dr hab. Jerzy Kozyra, IUNG PIB Puławy, Marek Radzimierski, KPODR Minikowo, dr Grzegorz Smytry, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie”, dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR Minikowo oraz prof. dr hab. Jacek Żarski, UTP Bydgoszcz.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przedstawił możliwości wykorzystania teledetekcji satelitarnej w ocenie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Omówiono podstawowe cechy danych satelitarnych oraz ich zalety, wskazując możliwość ich zastosowania do monitorowania produkcji rolniczej, szacowania plonów oraz ich strat w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wskazano na możliwość łączenia danych satelitarnych z innymi rodzajami danych, tj. dane meteorologiczne, numeryczny model terenu oraz danymi pozyskiwanymi z poziomu ziemi, celem tworzenia zaawansowanych modeli umożliwiających monitorowanie upraw od poziomu pojedynczego pola uprawowego do skali kraju. Dodatkowo, przedstawiono działania KOWR w zakresie wsparcia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w monitorowaniu suszy w 2020 r. oraz ocenie redukcji plonów oraz plan budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR).

Na stoisku informacyjno-promocyjnym pracownicy KOWR OT w Bydgoszczy udzielali informacji w zakresie dzierżawy i zakupu gruntów rolnych z Zasobów Własności Rolnych Skarbu Państwa, a także promocji polskiej żywności i oznaczenia „PRODUKT POLSKI”.

Relacja z wydarzenia dostępna na stronie www.dnipola.kpodr.pl

News