Konsultacje rynkowe: paszportyzacja żywności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konsultacje rynkowe: paszportyzacja żywności

Podmioty zainteresowane udziałem w pilotażowym projekcie do roboczą nazwą Paszportyzacja Polskiej Żywności zapraszamy do wstępnych konsultacji rynkowych. Na zgłoszenia czekamy do 9 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia.

Pilotażowy projekt roboczo nazwany Paszportyzacja polskiej żywności jest odpowiedzią na problemy zgłaszane przez uczestników łańcucha dostaw żywności. Wskazują oni na rosnące zapotrzebowanie na szybko i łatwo dostępne informacje o produkcie, zbyt słabą przejrzystość łańcucha dostaw, spadające zaufanie do producenta i produktu, rosnącą liczbę pośredników oraz zdarzające się przypadki zanieczyszczeń, fałszowania i skażenia żywności.

Projekt ma znaczenie strategiczne, zarówno z punktu widzenia transformacji systemów monitorowania produkcji żywości, jak i sprawowania nadzoru nad procesem utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego. Wdrożenie projektowanego systemu zagwarantuje, że polska żywność zyska większą identyfikowalność. Jednocześnie monitorowany przebieg jej produkcji ograniczy koszty związane z zarządzaniem incydentami, w przypadku konieczności wycofania z rynku zakwestionowanych towarów, co także ograniczy marnotrawienie żywności.

Docelowo kluczowym użytkownikiem systemu będzie konsument, który w coraz większym stopniu podejmuje świadome wybory podczas dokonywania zakupów oraz oczekuje spersonalizowanej oferty produktowej.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakładce Wiedza/projekty innowacyjne [link: https://kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/paszportyzacja-polskiej-zywnosci].

Zapraszamy do wstępnych konsultacji rynkowych. Na zgłoszenia czekamy do 9 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa [link:
https://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/dialogi-techniczne/dialog-techniczny-pilotazowego-projektu-paszportyzacja-polskiej-zywnosci-dla-rynku-ziemniaka-wolowiny-i-wieprzowiny].

 

News