Konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestała być państwem członkowskim Unii Europejskiej. Do końca bieżącego roku trwa okres przejściowy we wzajemnych relacjach. 23 listopada br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa poświęcona skutkom zakończenia okresu przejściowego w relacjach Unia Europejska - Wielka Brytania.

W okresie przejściowym relacje pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem odbywają na wcześniejszych warunkach. Kraj ten jest nadal traktowany, jak państwo członkowskie: uczestniczy w jednolitym rynku i unii celnej, wpłaca składkę do budżetu UE na dotychczasowych zasadach i korzysta ze wszystkich programów unijnych, które będą funkcjonowały do końca bieżącego roku.

Natomiast od 1 stycznia 2021 r. nastąpią we wzajemnych relacjach zasadnicze zmiany.

Aby przygotować do nich polskich przedsiębiorców, 23 listopada w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa poświęcona skutkom zakończenia okresu przejściowego w relacjach UE - Wielka Brytania.

W konferencji uczestniczyli: Ryszard Bartosik, Podsekretarz Stanu w MRiRW, Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii, Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Andrzej Romaniuk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Paweł Wyszyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych KOWR. Przedstawili oni zmiany, jakie zajdą w procedurach celnych, fitosanitarnych i weterynaryjnych, wskazując polskim podmiotom z sektora rolno-spożywczego źródła aktualnych informacji o stanie negocjacji pomiędzy UE a Wielką Brytanią oraz o wymogach obowiązujących we wzajemnym handlu od nowego roku.

Dobre przygotowanie polskich przedsiębiorców do nadchodzących zmian pozwoli im uniknąć utrudnień w relacjach handlowych z Wielką Brytanią.

Polskie instytucje publiczne od wielu miesięcy prowadzą szeroko zakrojoną akcję informacyjną na temat konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.brexit.gov.pl/ oraz na stronach poszczególnych jednostek administracji, w tym KOWR.

 

News