Konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda ogłosił ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. „Świat się kręci wokół wsi”. Jego celem jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika.

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. Organizator konkursu czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I
Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.
Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II
Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Zgłoszenia można nadsyłać do 6 września 2021 r., do godz. 17.00.
Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi:
– za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
– za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
– za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Dokumenty wraz z pracą konkursową należy przesłać na adres:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

Szczegóły oraz regulamin dostępne są na stronie ministerstwa rolnictwa, w zakładce konkursowej:
www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

News