Kongres Potato Poland 2022 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kongres Potato Poland 2022

W kongresie organizowanym przez Polską Federację Ziemniaka uczestniczyli wystawcy z kraju i zagranicy, przedstawiciele władzy samorządowej i centralnej, samorządów rolniczych oraz przemysłu rolno – spożywczego. KOWR zaprezentował projekt Paszportyzacji Polskiej Żywności.

Ważnym tematem poruszonym podczas kongresu była cyfrowa transformacja, nowe technologie i innowacyjność, jako czynniki leżące u podstaw rozwoju agrobiznesu i rolnictwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w panelu Cyberagrotechnika – Innowacje tworzą przyszłość rolnictwa przedstawił pilotażowy projekt Paszportyzacja polskiej żywności, który znajduje się w bezpośrednim obszarze zainteresowania Polskiej Federacji Ziemniaka – jednego z interesariuszy prowadzonych działań. W debacie wziął udział Mateusz Balcerowicz, dyrektor Departamentu Innowacji.

Koncepcja realizacji pilotażu Paszportyzacji Polskiej Żywności została zainicjowana na wniosek uczestników rynku, w tym przede wszystkim organizacji branżowych z rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Projekt docelowo przewiduje budowę i wdrożenie w Polsce systemu IT gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych na kluczowych etapach łańcucha dostaw, tj. „od pola do stołu”.

W pierwszej fazie projektu przewidziano realizację pilotażu, który decyzją Prezesa Rady Ministrów został powierzony Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowemu Instytutowi Badawczemu. Podczas pilotażu, który rozpoczął się 16 grudnia 2021 r., NASK-PIB praktycznie sprawdza możliwości zbudowania jednego, w pełni kompatybilnego systemu IT dla różnorodnych produktów żywnościowych. Końcowym rezultatem realizacji pilotażu będzie możliwość wygenerowania pełnego zakresu „paszportu” dla mięsa wołowego, wieprzowego i ziemniaków oraz udostępnienie uczestnikom rynku informacji potwierdzających autentyczność, jakość i bezpieczeństwo żywności. Pilotaż obejmuje szerokie grono uczestników, począwszy od producentów rolnych, zakłady przetwórcze (rzeźnie, zakłady rozbioru, ubojowe, porcjowania, pakowanie) poprzez firmy transportowe i magazynujące i zakończy się 15 marca 2023 r.

Kongres Potato POLAND 2022 to wydarzenie cykliczne. Jego celem jest integracja polskiej branży ziemniaczanej, otwieranie polskiego rynku na świat, wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów oraz transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych.

News