Kongres POLSKA WIEŚ XXI - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kongres POLSKA WIEŚ XXI

„Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” odbył się 27–28 kwietnia w Warszawie, w Centrum Praskim Koneser. Kongres to inicjatywa byłych ministrów rolnictwa kolejnych rządów ostatnich 30 lat oraz Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Punktem wyjścia dla organizacji wydarzenia jest Europejski Zielony Ład – strategia rozwoju Unii Europejskiej, która ma przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu – a zwłaszcza zawarte w nim Strategia „Od pola do stołu” i Strategia Bioróżnorodności 2030, obejmujące rolnictwo i obszary wiejskie, a także pakiet Gotowi na 55 dotyczący klimatu, energii i transportu.

Przez dwa dni rolnicy, naukowcy, politycy, przedstawiciele biznesu i administracji rozmawiali m.in. o:

 • zrównoważonym rolnictwie i bezpieczeństwie żywnościowym w nowej sytuacji geopolitycznej,
 • rolnictwie 4.0,
 • gospodarce wodnej i ochronie gleb,
 • samowystarczalności energetycznej wsi,
 • prawie rolnym,
 • ubezpieczeniach rolniczych,
 • zdrowiu mieszkańców wsi,
 • praktycznym zastosowaniu nauki, badań i rozwoju w rolnictwie,
 • opłacalności w rolnictwie, ochronie konsumenta i inflacji.

Radę Programową Kongresu tworzą byli ministrowie rolnictwa i rozwoju wsi z ostatnich 30 lat: Jan Krzysztof Ardanowski, Artur Balazs, Janusz Byliński, Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Gabriel Janowski, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Wojciech Mojzesowicz, Wojciech Olejniczak, Jerzy Józef Pilarczyk, Grzegorz Puda, Marek Sawicki, Andrzej Śmietanko i Adam Tański.

Podczas paneli dyskusyjnych odbywających się w trakcie kongresu poruszone zostały tematy bezpośrednio dotyczące każdego mieszkańca wsi.

Warto podkreślić, że bardzo aktywny udział w Kongresie wziął Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który był partnerem kongresu i partnerem panelu strategicznego dotyczącego potencjału energii odnawialnej z wykorzystaniem biogazowni, fotowoltaiki, energii wiatrowej oraz innych innowacyjnych rozwiązań. Ponadto przedstawiciele Kierownictwa KOWR uczestniczyli w panelach dyskusyjnych.

Waldemar Humięcki, dyrektor generalny KOWR i Jacek Malicki p.o. zastępca dyrektora generalnego wzięli udział w rozmowach dotyczących zagospodarowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zaś Marek Chibowski, zastępca dyrektora generalnego podkreślił jak istotne jest wykorzystanie biogazowni i mikrobiogazowni rolniczych, wskazując na płynące z ich zastosowania korzyści.

Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR uczestniczył w panelu dotyczącym praktycznych zastosowań nauki, badań i rozwoju w rolnictwie. Podkreślił, że transferowanie rozwiązań innowacyjnych jest bardzo istotne dla rozwoju polskiego rolnictwa. Aby proces ten przebiegał harmonijnie konieczna jest edukacja. Uczelnie rolnicze mają w tym bardzo istotny udział. Zaznaczył także, że spółki nadzorowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa korzystają z rozwiązań innowacyjnych, co ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju krajowego rolnictwa.

Małgorzata Gośniowska-Kola, zastępca dyrektora generalnego KOWR wzięła udział w dyskusji poświęconej opłacalności w rolnictwie, ochronie konsumenta i inflacji skupiając się na aspekcie ochrony konsumentów w kontekście zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.  

Podczas Kongresu Wicepremier Henryk Kowalczyk wręczył Złote Medale Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA PREMIERY 2022. Odebrali je Prezesi Zarządów Spółek oraz hodowcy, którzy są twórcami poszczególnych odmian.

Wśród Złotych Medalistów w Kategorii Rośliny Uprawne znalazły się trzy  Spółki, które do dnia 29 marca 2022 roku znajdowały się w nadzorze  KOWR oraz jedna Spółka tj. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o., która nadal znajduje się nadzorze KOWR :

 1. Poznańska Hodowla Roślin Sp.  z o.o.  za odmiany roślin rolniczych: groch siewny ogólnoużytkowy GROT i jęczmień jary WIRTUOZ;
 2. DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. za odmiany roślin rolniczych:  jęczmień ozimy GIEWONT, pszenica ozima KARIATYDA, pszenżyto ozime CORADO oraz  żyto ozime DAŃKOWSKIE DRAGON;
 3. Małopolska Hodowla Roślin Sp.  z o.o. za odmianę  owsa jarego nagiego MHR HAREM;
 4.  PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. za odmianę kapusty głowiastej białej JASPER F1.

Łącznie Spółki otrzymały 8 Złotych Medali Targów POLAGRA PREMIERY 2022 (spośród 13 przyznanych w Kategorii Rośliny Uprawne ).

News