Konferencja Polskich Grup Operacyjnych w Łodzi - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja Polskich Grup Operacyjnych w Łodzi

Warszawski Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, zorganizował w Łodzi w dniach 13–14 czerwca br. konferencję pn. „II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI–KŁŻ”. Zaproszenie do udziału w niej przyjął Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński.

„Szczyt” jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce, umożliwiającym wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Grupami  Operacyjnymi EPI–KŁŻ, zajmującymi się rolniczym handlem detalicznym, sprzedażą bezpośrednią, dostawami bezpośrednimi oraz działalnością marginalną i ograniczoną.

Konferencja pozwoliła na zapoznanie się z aktualnymi i przyszłymi możliwościami dofinansowania projektów i działań marketingowych w ramach programów krajowych i unijnych oraz aktualnymi przepisami prawa  w zakresie sprzedaży i dostaw bezpośrednich dotyczących Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności (KŁŻ).

Tworzenie KŁŻ przez Grupy Operacyjne EPI jest dużą szansą dla wielu stron. Przetwarzanie produktów pochodzenia rolniczego i dostarczenie ich bezpośrednio konsumentom jest szansą na dywersyfikację dochodów gospodarstw. Z drugiej strony Grupy Operacyjne EPI mogą odegrać kluczową rolę w dostarczaniu bezpiecznej żywności wysokiej jakości na lokalne rynki.

Na jakość żywności zwrócił uwagę Marcin Wroński. W swoim wykładzie na temat „Możliwości wsparcia sprzedaży i marketingu produktów rolno-spożywczych w ramach działań KOWR” podkreślił, że właśnie pod względem jakości możemy konkurować z Zachodem. W nawiązaniu do minionych lat zauważył, że polskie społeczeństwo zachłysnęło się żywnością z Zachodu, gdyż produkt był ładnie opakowany i jeszcze odpowiednio promowany przez doświadczone w tym względzie koncerny zachodnie. Obecnie jednak, coraz bardziej doceniamy to co rodzime. Dlatego KOWR promuje polskie produkty rolno-spożywcze w kraju i za granicą.

W zakresie wspierania rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą oraz eksportu KOWR organizuje misje handlowe polskich przedsiębiorców za granicą, wspiera rozwój współpracy handlowej z zagranicą pod hasłem „Poland tastes good”, pozyskuje i przekazuje informacje o możliwościach nawiązania kontaktów handlowych, organizuje stoiska narodowe na targach za granicą i spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców, a także przyjazdowe misje handlowe dla importerów, dystrybutorów, przedstawicieli sieci handlowych z zagranicy – poinformował Zastępca Dyrektora Generalnego. – Dzięki tym działaniom m.in. mamy widoczne efekty w postaci wzrostu wartości eksportu towarami rolno-spożywczymi. Ponad 7-krotnie wzrosła wartość eksportu od akcesji Polski do Unii Europejskiej – dodał.

Marcin Wroński podkreślił, że w ramach promocji krajowej KOWR organizuje stoiska, konferencje, wystawy, eventy, porady kulinarne i targi. Obsługuje też 10 funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Zwrócił też uwagę, na ważną rolę wykorzystania funduszy w celu poprawy wizerunku polskich produktów rolno-spożywczych. Bo tylko w ten sposób można się przeciwstawić, zakrojonej na szeroką skalę kampanii promującej produkty vege.

Na zakończenie Dyrektor Marcin Wroński zaprosił uczestników konferencji do współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

News