Kolejność II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 3.2 PROW 2014-2020 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kolejność II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 3.2 PROW 2014-2020

Ustalenie kolejności przysługiwania pomocy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 3.2 PROW 2014-2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w dniu 07.09.2020 r. na stronie internetowej KOWR (link: https://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym) została opublikowana kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w ramach drugiego naboru przeprowadzonego w dniach od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r. dla poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020, w podziale na województwo mazowieckie oraz pozostałe województwa.

News