„Kolej dla żywności” - Grupa PKP wraz z KOWR wspiera eksport polskich produktów rolno-spożywczych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Kolej dla żywności” - Grupa PKP wraz z KOWR wspiera eksport polskich produktów rolno-spożywczych

„Kolej dla żywności” to wspólne przedsięwzięcie Polskich Kolei Państwowych i sektora rolnego reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W wydarzeniu w formule online uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli branży rolno-spożywczej, stowarzyszenia producentów, przetwórców oraz spółki Skarbu Państwa, które zajmują się eksportem produktów rolno-spożywczych.

Podczas konferencji omówiono wyniki handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi w 2020 r. Jak wynika z Raportu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł w 2020 r. w stosunku do 2019 r. o 7%, do 34 mld euro. Dane te wyraźnie wskazują, że polscy przedsiębiorcy radzą sobie na rynkach zagranicznych bardzo dobrze, pomimo ograniczeń związanych z pandemią. Ze względu na rosnący eksport produktów rolno-spożywczych spółki z Grupy PKP zdecydowały się na wsparcie sektora rolnego proponując rozwiązania logistyczne, które sprostają dzisiejszym wyzwaniom rynkowym.

–  Polscy rolnicy produkują więcej żywności, niż wynosi nasz popyt wewnętrzny. Dzięki temu nadprodukcję możemy sprzedać za granicę. Polska żywność cieszy się wysoką renomą. Szybki i dopasowany do danego rodzaju asortymentu transport jest bardzo ważny, by móc rozwijać się i zdobywać nowe rynki. Dlatego współpraca przewoźników z przemysłem rolno-spożywczym jest kluczowa w budowaniu coraz silniejszej pozycji polskiej żywności – podkreślił Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Tematem konferencji „Kolej dla żywności” była również infrastruktura punktowa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przedstawił projekt budowy Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo sp. z o.o., który przeznaczony ma być do przeładunku produktów rolno-spożywczych.

-Budowa terminalu intermodalnego w Emilianowie koło Bydgoszczy, w województwie typowo rolniczym, umożliwiłaby obsługę potoków ładunków generowanych przez okolicznych przedsiębiorców w dynamicznie rozwijającym się gospodarczo rejonie. Obszar województwa kujawsko-pomorskiego z uwagi na brak infrastruktury terminalowej, przy znaczącym potencjale przemysłowym, może stać się regionem przyjmującym, a zarazem generującym skonteneryzowane potoki ładunków. Umożliwiłoby to likwidację zagęszczenia i usprawnienie przeładunków oraz stworzyłoby możliwość traktowania tej lokalizacji jako element tzw. portu zewnętrznego dla portów Trójmiasta, w tym w szczególności Portu Morskiego w Gdyni, ze względu na przebieg linii kolejowej nr 201. Planowany terminal intermodalny stanowił będzie szerszy element powiązania polskich portów morskich z zapleczem w głębi kraju przede wszystkim w ramach sektora rolno-spożywczego. Projekt powinien przyczynić się ponadto do wzrostu niezawodności i efektywności łańcuchów dostaw od pola do stołu – podkreślił Paweł Bukowski, Prezes Zarządu Terminal Emilianowo.

News