Innowacyjne narzędzia ICT wspierające rolnictwo - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Innowacyjne narzędzia ICT wspierające rolnictwo

W dniach 16-17 maja br. w Łodzi warszawski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizował dwudniową konferencję pn. „Innowacyjne narzędzia ICT wspierające optymalizację produkcji i rozwoju gospodarstw rolnych”. W konferencji uczestniczył KOWR.

Celem konferencji zorganizowanej przez CDR w Brwinowie było upowszechnienie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach teleinformatycznych wspierających produkcję rolniczą. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą, w tym roślinną i zwierzęcą, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi cyfrowych, zarówno tych obecnie dostępnych na polskim rynku, jak i takich, które funkcjonują w fazie prototypu lub pilotażu. Konferencja była także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju narzędzi informatycznych wspierających produkcję rolniczą.

W trakcie wydarzenia dyrektor Departamentu Innowacji KOWR Mateusz Balcerowicz, przybliżył uczestnikom stan prac Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nad dwoma innowacyjnymi projektami strategicznymi, jakie obecnie prowadzi tj. Paszportyzacją Polskiej Żywności oraz Systemem Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych.

KOWR poinformował, że celem paszportyzacji jest zapewnienie wiarygodniej informacji o żywności na kluczowych etapach łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów jakim została poddana. Umożliwi to budowany system IT, który zagwarantuje efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji dotyczących wybranych produktów rolno-żywnościowych na kluczowych etapach łańcucha dostaw, tj. „od pola do stołu”. Realizacja projektu będzie przebiegała w dwóch fazach. Pierwsza – to przeprowadzenie pilotażu na rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka, która potrwa do marca 2023 roku. Druga – to wdrożenie docelowego Systemu IT, rozbudowanego o kolejne rynki agro, jeśli pilotaż potwierdzi zasadność i możliwość jego realizacji.

Natomiast System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR) polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Głównym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

KOWR wyłonił doradcę w ramach projektu S2MUR z zakresu prawa i legislacji, którego zadaniem jest przeprowadzanie postępowania od strony formalnej w trybie partnerstwa innowacyjnego (lub innym wskazanym przez doradcę) na wybór wykonawcy projektu, przeprowadzenie postępowania od strony formalnej na wybór inżyniera kontraktu, nadzór nad realizacją projektu pod kątem formalno-prawnym. Obecnie trwają wstępne konsultacje rynkowe na wykonanie systemu S2MUR. Więcej na: https://kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/projekt-s2mur-konsultacje-budowy-systemu-it. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2025 roku.

News