Informacja - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Informacja

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1355) jest organem rejestrowym prowadzącym rejestr administratorów systemów certyfikacji, tj. przedsiębiorców, którzy mają tytuł prawny do dysponowania uznanym systemem certyfikacji i wykonują działalność gospodarczą w zakresie udzielania zgody na korzystanie z tego systemu.

W związku z powyższym, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że z dniem 10 sierpnia 2021 r. kończy się okres ważności decyzji Komisji (UE) nr 2016/1361 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „International Sustainability and Carbon Certification” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE, którego administratorem w Polsce jest ISCC System GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce.

News