Gala XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „ Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Gala XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „ Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

15 czerwca 2022r w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, odbyła się gala podsumowująca XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „ Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Uroczystość otworzył Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, witając uczestników konkursu i wszystkich zebranych gości pogratulował zaangażowania, wiedzy, bystrej obserwacji rzeczywistości oraz świadomości zagrożeń jakie istnieją na wsi.

Podczas uroczystego podsumowania konkursu Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik doceniła wysoki poziom nagrodzonych prac i przypomniała jak ważna jest ich rola edukacyjna .”Drogie dzieci, bezpiecznych zachowań uczymy się od najwcześniejszych lat. Jeśli już w dzieciństwie zdobędziemy umiejętności rozpoznawania zagrożeń i poznamy sposoby ich unikania, to zaowocuje to w przyszłości”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. A także popularyzacja „wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy , bo ryzyko upadków znamy”, które ma zwrócić uwagę najmłodszych na sposoby przeciwdziałania upadkom osób w gospodarstwach rolnych. W bieżącym roku swoje prace na konkurs zgłosiło 39 164 uczniów z 3 169 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Centralna Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac spośród 96 zakwalifikowanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe. 

Konkurs honorowym patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a w organizację zaangażowany jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym konkursu jest Agro Ubezpieczenia-TUW.

Hanna Myjak, przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wręczając ufundowane przez KOWR nagrody gratulowała laureatom kreatywności i zaangażowania.

News