FAO dla Europy w Łodzi - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

FAO dla Europy w Łodzi

W Łodzi odbywa się 33. Sesja Konferencji Regionalnej FAO dla Europy z udziałem Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. W sesji uczestniczy również Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki.

– Region Europy i Azji Środkowej odgrywa kluczową rolę w światowym rolnictwie i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego – powiedział Wicepremier Henryk Kowalczyk podczas otwarcia obrad. – Jesteśmy nie tylko znaczącym producentem surowców rolniczych i żywności, ale również – jak podkreślał Dyrektor Generalny FAO podczas poprzedniej Sesji Konferencji w Taszkiencie – źródłem nowych idei i inspiracji w dziedzinie rolnictwa i systemów żywnościowych dla całego świata. Współpraca oraz wymiana wiedzy i doświadczeń to szansa dla wielu krajów i regionów, aby przezwyciężyć problemy strukturalne, rozwijać rolnictwo i przekształcać system żywnościowy. Polska jest przykładem udanej transformacji, w wyniku której na początku XXI wieku, dzięki modernizacji sektora rolnego, przeszliśmy drogę od importera do eksportera netto żywności – wyjaśnił Wicepremier.

Wicepremier podkreślił znaczenie współpracy regionalnej i konieczność wspólnego poszukiwania rozwiązań istniejących problemów.

– Nasz region ma ogromne zasoby oraz potencjał materialny i intelektualny. Nasza wewnętrzna różnorodność, a jednocześnie umiejętność odwołania się do wspólnych tradycji i wartości powinny nam gwarantować sukces i oferować wsparcie krajom spoza regionu. W tym kontekście szczególnie groźne jest odejście od twórczej współpracy w kierunku konfliktu zbrojnego, przynoszącego straty ludzkie i materialne, zacofanie cywilizacyjne i utracone szanse rozwoju – powiedział Henryk Kowalczyk.

W swoim wystąpieniu nawiązał także do znaczenia agend ONZ dla współpracy międzynarodowej. – Zależy nam, aby FAO pozostawało aktywnym forum współpracy regionalnej i światowej w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Członkowie Europejskiej Grupy Regionalnej chętnie wymieniają się doświadczeniami i wiedzą oraz pragną aktywnie angażować się w prace Organizacji – podkreślił Wicepremier Kowalczyk.

Regionalne konferencje FAO dla Europy są ustanawiane przez Konferencję FAO i zwoływane co dwa lata, podobnie jak Regionalne Konferencje dla innych regionów. Regionalna Konferencja FAO dla Europy skupia wszystkich członków FAO z regionu Europy i Azji Środkowej (53 kraje i UE), obserwatorów z poszczególnych agend Narodów Zjednoczonych, jak również przedstawicieli innych organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych.

Tematami wiodącymi 33. Sesji Konferencji Regionalnej FAO dla Europy są: „Droga do przekształconych systemów żywnościowych w Europie i Azji Środkowej – regionalne działania w celu wdrożenia Ram strategicznych FAO 2022-2031” oraz „Zrównoważone łańcuchy żywnościowe dla żywienia, praktyczne podejście do przekształcenia systemów żywnościowych w kierunku zdrowego odżywiania w Europie i Azji Środkowej”. Poruszone też będą kwestie regionalnych perspektyw dotyczących bieżących prac FAO. Ponadto z inicjatywy grupy państw członkowskich do agendy Konferencji został włączony punkt nt. agresji rosyjskiej na Ukrainę.

33. Sesja Konferencji Regionalnej FAO dla Europy odbywa się w Łodzi 10–13 maja br. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele ponad 50 krajów z Europy i Azji. Polska po raz drugi jest gospodarzem konferencji. Poprzednio organizowała ją w roku 1988 w Krakowie.

 

News