Dzięki KOWR powstanie nowy szpital onkologiczny - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dzięki KOWR powstanie nowy szpital onkologiczny

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał grunty pod budowę największego szpitala onkologicznego na Dolnym Śląsku. Inwestycja ma się zakończyć pod koniec 2028. Koszt budowy to 700 milionów złotych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu Samorządowi Województwa Dolnośląskiego działek o wartości 18 milionów 409 tysięcy złotych, z przeznaczeniem pod budowę nowego szpitala onkologicznego. – Zgodę na przekazanie gruntu wyraził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Procedura przebiegła sprawnie, zaraz po otrzymaniu wniosku w tej sprawie od samorządu województwa, zwróciliśmy się do Ministra, który pozytywnie go zaopiniował. Budowa nowego szpitala jest niezwykle ważna dla regionu, nie ma co do tego wątpliwości, stąd taka decyzja ministerstwa – komentuje dyrektor KOWR Mirosław Kulesza.

– Ta inwestycja to niezwykle ważny projekt dla naszego regionu. Chcę zapewnić Zarząd Województwa oraz przede wszystkim mieszkańców Dolnego Śląska o swoim zaangażowaniu oraz podejmowanych  działaniach na szczeblu rządowym, tak by projekt stał się rzeczywistością.
Ta inwestycja to również jedno z założeń umowy koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości z Bezpartyjnymi Samorządowcami zawartej w ramach współpracy w Sejmiku Województwa –
  podkreśla Poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.  

Przekazywane grunty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako 1UZS – obszar przeznaczony pod usługi zdrowia, o powierzchni 22 ha. Lokalizacja zapewnia dobre skomunikowanie zarówno z miastem, jak i z województwem dolnośląskim dzięki możliwości dojazdu z trzech stron i bliskości Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

– Przekazanie gruntów to kolejny krok do realizacji strategicznej dla województwa dolnośląskiego inwestycji. Decyzja ministra o przekazaniu gruntów otwiera przed nami kolejny etap, jakim jest możliwość ubiegania się o wsparcie krajowe. Trwają zaawansowane rozmowy z Ministerstwem Zdrowia. Chcemy, by rząd współuczestniczył w finansowaniu. Po przejęciu gruntu jesteśmy gotowi do złożenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, który zakłada współfinansowanie inwestycji przez samorząd województwa i  budżet państwa. Wieloletni Program Inwestycyjny mamy już przygotowany, ostatnim brakującym załącznikiem było posiadanie nieruchomości i właśnie ją otrzymujemy –  mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Na nieruchomości szpitalnej zlokalizowane zostaną obszary zieleni i rekreacji dla pacjentów oraz parking na około 1800 pojazdów wraz z drogami dojazdowymi, a także obiekty techniczne. Zagospodarowanie terenu poza infrastrukturą medyczną zakłada pasy zieleni, głównie wysokiej, osłaniającej szpital od strony arterii komunikacyjnej i działek sąsiednich. Projekt nowego szpitala onkologicznego w zakresie lokalizacji szpitala na działce, jak i rozłożenia jego funkcji, zakłada możliwość rozwoju wynikającą z potrzeb epidemiologicznych oraz pojawienia się nowych technologii medycznych.

– Dzięki współpracy Samorządu Województwa oraz rządu reprezentowanego przez KOWR, jesteśmy właśnie świadkami przekazania niezwykle ważnego terenu pod budowę nowego szpitala onkologicznego. Jest to kamień milowy w procesie budowy tej inwestycji –  podkreśla wicemarszałek Grzegorz Macko.

Budowa nowego szpitala onkologicznego jest jednym z priorytetów dla Samorządu Województwa w trwającej kadencji. Będzie to szpital, który będzie służył mieszkańcom Dolnego Śląska. Nowy szpital będzie odpowiedzią na zwiększającą się liczbę zachorowań na nowotwory, będzie jednostką, gdzie profesjonalną pomoc znajdą mieszkańcy całego regionu. Nastawiony na rozwój medycyny i nowoczesnych technologii będzie jednostką na miarę XXI wieku  nowoczesną, oferującą kompleksowe leczenie, dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki i indywidualnie dobranej terapii.

Nowy szpital to olbrzymia inwestycja, która będzie kosztowała 700 milionów złotych. Działalność medyczna w szpitalu będzie prowadzona w ramach unitów, tzn. obszarów wyspecjalizowanych
w diagnostyce i leczeniu chorób określonych organów, np.: nowotwory piersi, nowotwory układu moczowego, nowotwory płuc, pulmonologia nieonkologiczna czy hematologia.Szpital pomieści 701 łóżek, powstanie tu blok operacyjny na 10-12 sal, gdzie rocznie przeprowadzanych będzie około 10 tys. zabiegów. Razem z istniejącym już Szpitalem im. Marciniaka nowy szpital stworzy swoisty kampus, gdzie każda część będzie współgrała z pozostałymi i współpracowała.

Nowy szpital onkologiczny będzie realizowany w oparciu o następujące założenia:

•          planowana liczba łóżek - 701,

•          przewidywana roczna liczba zabiegów operacyjnych - około 10.000,

•          przewidywana roczna liczba świadczeń ambulatoryjnych – około 200 000,

•          przewidywana roczna liczba hospitalizacji – około 32 000,

•          przewidywana liczba personelu - 1800

 

 

 

News