Dyrektor Generalny FAO w Polsce - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dyrektor Generalny FAO w Polsce

W dniu 9 maja br., Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk spotkał się z Dyrektorem Generalnym FAO Qu Dongyu, który składa wizytę w Polsce w związku z 33. Sesją Regionalnej Konferencji FAO dla Europy. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Gośniowska-Kola, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Podczas spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmawiano o współpracy Polski z FAO. Poruszono kwestie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 oraz światowego bezpieczeństwa żywnościowego, szczególnie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę.

– Spotykamy się w trudnym czasie dla realizacji ambitnych celów, które postawiliśmy sobie w procesie realizacji Agendy 2030 jako społeczność międzynarodowa. Procesy transformacji systemów żywnościowych w kierunku bardziej zrównoważonych są zagrożone w wyniku pandemii COVID-19 i wzrostu cen środków produkcji, a agresja Rosji na Ukrainę to kolejny czynnik zagrażający światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu – zwrócił uwagę Wicepremier Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że Polska oczekuje zaangażowania FAO w zakresie analiz i propozycji rozwiązań dotyczących wsparcia rolnictwa w Ukrainie oraz łagodzenia niekorzystnych skutków wojny dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego, zgodnie z mandatem FAO.

Dyrektor generalny Qu Dongyu stwierdził, że światowe bezpieczeństwo żywnościowe było zagrożone już przed pandemią COVID-19, a wzrost cen środków produkcji i wojna w Ukrainie dodatkowo pogorszyły tę sytuację. Podkreślił rolę Polski jako znaczącego producenta żywności w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w regionie.

Wicepremier Henryk Kowalczyk zadeklarował gotowość do współpracy z FAO na rzecz przeciwdziałania skutkom wojny w Ukrainie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Podczas spotkania strona polska przedstawiła także polskie priorytety w realizacji celu zrównoważonego rozwoju nr 2, „zero głodu”, zaznaczając, że Polska będzie starała się, aby pandemia i efekty wojny w Ukrainie nie pogorszyły warunków realizacji tych założeń.

Podczas wizyty Dyrektora Generalnego FAO w naszym kraju planowane są również spotkania z  prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem.

News