„Do Matki naszego zawierzenia” to hasło tegorocznych Dożynek Jasnogórskich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Do Matki naszego zawierzenia” to hasło tegorocznych Dożynek Jasnogórskich

W dniach 4–5 września br. w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, którym towarzyszyła XXX Krajowa Wystawa Rolnicza. Są to jedne z najważniejszych wydarzeń rolniczych w kraju. Jak co roku u stóp Jasnej Góry zgromadzili się rolnicy, aby podziękować Bogu i Maryi za tegoroczne plony. Święto dziękczynienia odbywało się pod hasłem „Do Matki naszego zawierzenia”. Mszy św. przewodniczył metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo.

W  Eucharystii, z błogosławieństwem wieńców żniwnych uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali: Dyrektor Generalny Małgorzata Gośniowska-Kola i Zastępcy Dyrektora Generalnego – Krzysztof Dec, Wojciech Kędzia, Michał Wiśniewski.

W swoim wystąpieniu, Prezydent Andrzej Duda powiedział m.in.: – Troską prezydenta, jest całościowe spojrzenie na Rzeczpospolitą i na tą jej niezwykle ważną część, jaką jest polska wieś. Polska wieś, która jak - wielokrotnie to akcentuję – zapewnia nam, Polakom bezpieczeństwo żywnościowe naszego narodu i naszej ojczyzny.

Prezydent przytoczył słowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, że  – glebę uprawia się nie tyle przez nawóz, ale przez miłość, głęboką miłość ku ziemi ojczystej i wszystkiemu temu, co ją stanowi.

Andrzej Duda podziękował także Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzowi Pudzie za zapowiedź zbudowania powszechnego i sprawiedliwego systemu ubezpieczeń rolników od różnego rodzaju klęsk.

Natomiast Grzegorz Puda, w swoim przemówieniu powiedział, że dla polskiego rolnika praca na roli to sens życia, pasja i wielki szacunek dla przyrody. Zwracając się do rolników szef resortu rolnictwa przypominał, że – od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej, polska wieś wielokrotnie była lekceważona. Przez lata prowadzona polityka wstydu kreowała polskie gospodarstwa i wieś jako coś zacofanego. Polscy rolnicy za to, że prowadzili zrównoważoną gospodarkę rolniczą, zostali ukarani niższymi dopłatami unijnymi. Promowane były ogromne gospodarstwa, ogromne fermy częstokroć zagrażające środowisku naturalnemu.

Grzegorz Puda zwrócił uwagę na silne więzi rolniczych rodzin i przywiązanie do wiary i tradycji. Wyraził też nadzieję związaną z pozostawaniem na wsi młodego pokolenia.

– Chcę, aby młodzi ludzie zakładali na wsi rodziny, chcę aby młodzi ludzie zostawali rolnikami i byli z tego dumni. Dla nich walczymy o należną rolnikom godność i szacunek. Dla nich zmieniamy polską wieś – mówił na jasnogórskich błoniach  minister Puda.

Natomiast Abp Wacław Depo w homilii skierowanej do rolników, nawiązując do nauczania Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, przypomniał, że naród, który ma utrzymać swój byt narodowy i państwowy, swoją niezależność i wolność, musi być związany z ziemią, której nie można oddzielać od kultury, języka i religii. Przypomniał też wezwanie św. Jana Pawła II, że obowiązkiem chrześcijanina jest podejmowanie odpowiedzialnych działań w trosce, aby wartość ziemi była zawsze szanowana i chroniona z miłością. Na zakończenie życzył rolnikom, by kultywując tradycję, byli zawsze świadomi swojej chrześcijańskiej godności i nie dopuścili, by ją im odebrano.

Dożynkom towarzyszyła XXX Krajowa Wystawa Rolnicza, której uroczystego otwarcia dokonał Minister Grzegorz Puda. Natomiast Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odczytał list Premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do rolników. – Rolnictwo ma ogromny potencjał, który możemy i powinniśmy wykorzystać, dlatego w Polskim Ładzie sprawy rolnictwa zostały potraktowane priorytetowo – informował w liście Premier. Zwrócił też uwagę, że dzisiejsze święto rolników jest okazją do podkreślenia roli i znaczenia rolnictwa dla gospodarki narodowej, ale także do wyrażenia wdzięczności i podziękowania rolnikom za ich coroczny trud.

Swoją bogatą ofertę dla polskiej wsi przedstawiło Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi wraz z podległymi mu instytucjami. Pracownicy, KOWR informowali o zadaniach i działaniach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, udzielali porad i wskazówek dotyczących m.in. zasad dzierżawy i zakupu ziemi.

Wśród wystawców były również spółki nadzorowane przez KOWR. Spółki hodowli roślin zaprezentowały zwiedzającym szeroką ofertę polskich odmian zbóż, roślin motylkowych, ziemniaka, buraka cukrowego, buraka pastewnego i traw a także roślin warzywnych i kwiatów. Natomiast spółki hodowli zwierząt zaprezentowały osiągniecia w zakresie doskonalenia genetycznego zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, koni oraz owiec. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się następujące odmiany zbóż, tj. pszenice ozime: FORMACJA i FREJA oraz żyto ozime: ANTONIŃSKIE hodowli Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o., odmiany ziemniaka jadalnego: TAJFUN, IGNACY i STOKROTKA hodowli Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o., a także odmiany ogórka gruntowego MAGNETAR F1, bób BIZON, burak ćwikłowy BETAKO F1, pietruszka korzeniowa SONATA, cebula ŁAWICA, fasola szparagowa UNIWERSA i rzodkiewka FRIDA F1 hodowli PlantiCo Hodowla i Nasiennictwa Ogrodniczego Zielonki Sp. z o.o.

Ważnym wydarzeniem był przemarsz oficjalnych gości na Jasną Górę i złożenie wieńców pod pomnikiem Epitafium Smoleńskie. Wśród uczestników przemarszu była delegacja KOWR: Wojciech Kędzia i Michał Wiśniewski, Zastępcy Dyrektora Generalnego.

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie wraz Krajową Wystawą Rolniczą są jednym z najważniejszych wydarzeń rolniczych w kraju. Krajowa Wystawa Rolnicza jest kontynuatorką Wielkiej Wystawy Rolniczo-Przemysłowej, która po raz pierwszy zorganizowana była w Częstochowie w 1909 r. Natomiast, pierwsze dożynki na Jasnej Górze odbyły się w 1982 roku. Od tamtej pory, każdego roku, w pierwszy weekend września, rolnicy pielgrzymują na Jasną Górę, aby podziękować Bogu za plony oraz prosić o łaski i urodzaj na kolejny rok.

News