Debata ekspercka na temat tytoniu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Debata ekspercka na temat tytoniu

W siedzibie Business Centre Club 25 września br. odbyła się debata ekspercka dotycząca ograniczenia szarej strefy, likwidacji nielegalnych fabryk oraz ograniczenia handlu nieopodatkowanym tytoniem.

Podczas spotkania poruszono tematykę dotyczącą sektora tytoniowego jako branży istotnej dla gospodarki Polski ze względu na wysokie zatrudnienie, generowane wpływy budżetowe oraz nadwyżkę w handlu zagranicznym.

Głównym tematem debaty była walka z szarą strefą. W ciągu ostatnich dwóch lat, dzięki współpracy władz publicznych z przedsiębiorcami, szara strefa w branży tytoniowej znacząco spadła. Jednak wciąż utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, generując uszczuplenia dla budżetu państwa i straty dla legalnie działających przedsiębiorców.

Anna Dorota Gut, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, przedstawiła zasady funkcjonowania rejestru producentów surowca tytoniowego prowadzonego przez KOWR w ramach mechanizmu „Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego”, a także zwróciła uwagę na jego wpływ na uszczelnienie obrotu wysuszonymi liśćmi tytoniu w Polsce.

W trakcie spotkania eksperci, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji rządowej przedstawili również propozycje dalszych zmian prawnych i systemowych, które mogą poprawić sytuację na rynku.

W spotkaniu, oprócz Anny Doroty Gut reprezentującej KOWR uczestniczyli: minister Piotr Walczak - nadinspektor, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów; Jerzy Meysztowicz – przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, Sejm RP; nadkomisarz Michał Zalewski – Wydział Do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚP; ppłk Arkadiusz Olejnik - zastępca Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, Grażyna Sokołowska – przewodnicząca Komisji BCC ds. branży tytoniowej, Michał Borowski – ekspert BCC ds. walki z szarą strefą oraz przedsiębiorcy – przedstawiciele Komisji BCC ds. branży tytoniowej.

 

News