Zaproszenie do udziału w misji wysokiego szczebla, organizowanej przez KE w Chinach, w maju br. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zaproszenie do udziału w misji wysokiego szczebla, organizowanej przez KE w Chinach, w maju br.

W styczniu 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do udziału w misji gospodarczej wysokiego szczebla w Chinach, która odbędzie się w dniach 14-19 maja 2018 r. Delegacji przewodniczyć będzie komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan, a zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli europejskich firm oraz organizacji producentów produktów rolnych z sektorów kluczowych dla współpracy handlowej UE i Chin (obejmujących m.in. takie produkty jak: mięso, produkty mleczne, w szczególności sery, produkty z oznaczeniem geograficznym, wina i napoje alkoholowe, owoce i warzywa oraz zboża i słodycze).

Wizyta będzie obejmować m.in. spotkania B2B oraz działania promocyjne, tj. udział w seminariach na temat cech lokalnego rynku i trendów konsumenckich oraz wizyty handlowe. Istotnym punktem misji będzie wizyta na targach SIAL China 2018 w Szanghaju, która odbędzie się w dniach 14-17 maja 2018 r. Następnie, w dniach 18-19 maja 2018 r. misja będzie kontynuowana w Shenzhen. Od uczestników oczekuje się udziału w całym programie misji, tj. od 14 do 19 maja 2018 r.

W misji przewidziano udział tylko jednego przedstawiciela danej firmy czy organizacji producentów. Pozostali przedstawiciele mogą towarzyszyć delegacji, jednak ze względu na ograniczony limit miejsc, KE nie może zagwarantować, że wezmą udział w zaplanowanych wydarzeniach. Uczestnicy misji samodzielnie pokrywają koszty podróży i zakwaterowania.

Osoby zainteresowane przedmiotowym zaproszeniem są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Komisję Europejską na poniższej stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAgriChina2018 w terminie do 7 lutego 2018 r.

Udział w ww. misji zostanie potwierdzony przez KE do połowy lutego br.

Aktualności