Zakończeniu konsultacji projektu dokumentu pn. „Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zakończeniu konsultacji projektu dokumentu pn. „Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu dokumentu pn. „Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”, realizowanego w ramach projektu pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM”.

Projekt PROM jest realizowany od 1 września 2018 r. przez konsorcjum w składzie: Federacja Polskich Banków Żywności – lider projektu, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Jego finansowanie pochodzi ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu „Gospostrateg”.

Konsultowany dokument został przygotowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie wyników prac pozostałych konsorcjantów. W opracowanej Strategii, została dokonana analiza sytuacji wyjściowej, sporządzona ocena skuteczności dotychczasowych działań oraz zostały określone cele i działania w zakresie ograniczania strat i marnotrawstwa żywności.

Szczegóły dotyczące konsultacji znajdują się https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/program-racjonalizacji-i-ograniczania-marnotrawstwa-zywnosci-prom/prom-wyniki-konsultacji-dokumentu-pt-strategii-racjonalizacji-strat-i-ograniczania-marnotrawstwa-zywnosci

Serdecznie dziękujemy za udział w konsultacjach.

Aktualności