XXI edycja Stypendiów Pomostowych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

XXI edycja Stypendiów Pomostowych

13 grudnia 2022 r. odbyła się gala XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od lat jest Partnerem tego przedsięwzięcia.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Do konkursu przystąpić mogą maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy chcą podjąć studia dzienne. Podstawowym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi pochodzących ze wsi i małych miast w dostępie do wyższych studiów. Dzieje się to, dzięki fundowaniu stypendiów na I rok i wsparcie w dalszej edukacji akademickiej najlepszych studentów. Zdolna młodzież z obszarów wiejskich, dzięki pozyskanym środkom może ze spokojem, rozpocząć lub kontynuować naukę w polskich publicznych uczelniach.

Prezes Zarządu Fundacji dr Zofia Sapijaszka z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości otwierając galę wskazała na trzy filary leżące u podstaw sukcesu każdego z uczestników: rozwój, zaangażowanie i wiara we własne możliwości. Program realizowany jest od 2002 roku. Przez ponad 20 lat ulegał zmianom i dziś tworzy rozbudowany system stypendialny. W ramach Programu Stypendiów Pomostowych można uzyskać 6 różnych stypendiów, staże zagraniczne i praktyki. KOWR, następca Agencji Nieruchomości Rolnych, w pierwszych trzech latach sfinansował stypendia dla około 2 tys. studentów, przeznaczając na ten cel kwotę ponad 5 mln zł. Od 2005 roku, ze względu na zmianę ustawy, KOWR nie finansuje już stypendiów, natomiast nadal aktywnie bierze udział w realizacji programu, udzielając wsparcia organizacyjnego w fazie poszukiwań kandydatów do Programu – przyjmuje wnioski, a następnie wysyła je do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

W roku akademickim 2022/23 ponad 770 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym 460 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas w programie przyznano 27 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym blisko 18 000 na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel ponad 131 milionów zł.

Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 70 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

Aktualności