XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – rozstrzygnięty - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – rozstrzygnięty

W dniu 16 czerwca br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi odbyła się finałowa gala XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Laureaci Konkursu Plastycznego dla Dzieci odebrali nagrody i gratulacje z rąk Grzegorza Pudy-  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezes Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandry Hadzik,  Pani  Katarzyny Łażewskiej-Hrycko – Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy oraz  Małgorzaty Gośniowskiej- Kola – p.o. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci z terenów wiejskich, który miał na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja poświęcona była działaniom prewencyjnym KRUS na przestrzeni 30 lat.

Do współzawodnictwa przystąpiło 43 234 uczniów z 3 744 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A-3, jak najlepiej obrazującej konkursowe hasło.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Centralna Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac spośród 96 zakwalifikowanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe. Członkowie Centralnej Komisji ocenili je uwzględniając regulaminowe kryteria.

Wszystkie prace, które znalazły się w finale prezentowały wysoki poziom artystyczny i merytoryczny oraz wyróżniały się szczególną pomysłowością i oryginalnością ujęcia tematyki konkursu.

Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Współorganizatorami tegorocznej edycji byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs przebiegał pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

Aktualności